EKONOMİ

EKONOMİ

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci yarısında hızla bir türbülansa girdiği, sert bir biçimde yükselen döviz fiyatlarının ve onun da etkisiyle artan enflasyonun ekonomiyi dibe çektiği...

İktisat teorileri krizi nasıl açıklıyor? Her ne kadar siyasal iktidarın sözcüleri ekonomik bir krizin varlığını kabul etmeseler de, “yeni dengelenme süreci” gibi lastikli sözcükler kullansalar...

Bu hafta TÜİK tarafından açıklanan büyüme verileri Türkiye ekonomisinin bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren krizin ikinci fazına, yani resesyon sürecine girdiğini gösteriyor. Dahası uluslararası...

Türkiye ekonomisi büyük olasılıkla son çeyrekte de (bir önceki çeyreğe göre) ekonomik daralma sergileyecek. Yıl cari dengede iyileşme, süregiden kur oynaklığı ve hızla artan...

2019’un zorlu geçeceği biliniyordu. Bunun ilk emarelerinden biri üçüncü çeyrek büyüme verisinden geldi. Üstelik daha bunun bir de dördüncü çeyreği var. Ekonomik büyüme neden önemli? Ülke ekonomisinin...

Kredi kurumasına karşı menkul kıymetleştirme çözüm olacak mı? Krediler azaldı Kredi kapitalist üretim ve ticaretin dişlilerini yağlayan bir yağ gibidir. Ancak kâr azalmaya başladığında, artık kredinin...

Sizce yaşamakta olduğumuz ekonomik krizden iktidar bloku ders çıkartmış mıdır? Buna uygun olarak son 15 yıldır izlenmekte olan sermaye/servet birikim modeli ve ekonomi politikalarından...

Büyüme verilerinin, ekonominin seyrini bizzat yaşamından deneyimleyen sade yurttaşımıza inandırıcı gelmediğinin farkındayım. Ölçümleme yöntemine ilişkin itirazlarımız da sürüyor. Ne var ki, açıklanan verileri temel...

İktidar eleştirisinde sermayeden medet umanlar iyice anlamalıdır ki piyasanın adaletine mahkûmdurlar. Türkiye’de döviz kurlarının yükselmesini iki tepkiyle karşıladık. Birincisi bunun kabaca dış güçlerin (burada ABD)...

Kapitalizm krizler üreten bir sistem. Sistemin işleyiş biçimi, iç çatışmaları, neden olduğu yoksulluk ve gelir bölüşümü adaletsizlikleri, ayrımcılık, baskılar, savaşlar ve göçler sadece ekonomik...