SİZDEN GELENLER

SİZDEN GELENLER

  Dünya çapında 600.000'den fazla postane ile posta sektörü, gezegendeki en büyük fiziksel dağıtım ağını işletmektedir. Her yıl milyarlarca kilometreyi kapsayan bu hizmetleri sunmak için...

  Emek hareketinin içinde bulunduğu krizi besleyen öznel sebeplerin başında sendikal alanın kimlik eksenine sıkıştırılması gelmektedir. Sınıf ve kitle sendikacılığı temelinde kurulan KESK’in merkezi yönelimlerinin...

Dünya küreselleşmenin arttığı neoliberal bu dönemde yeni bir fetih çağına tanıklık ediyor. Tarihin klasik dönemlerinde devletler fetih yoluyla başka ülkelerin toprak ve zenginlik kaynaklarına...

Sendikal kadrolar kendi deneyim ve birikimlerini gündelik hayatın içinde emekçilerle ortaklaştıramadığı ve geleceği birlikte planlayamadığı müddetçe sendikal hareketin ( işçi kamu emekçileri fark etmez...

Hali hazırda Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde ne yazıktır ki parçalı bir istihdam söz konusudur. Bunlar; 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre çalışanlar,...

  MEB, 2021-2022 Eğitim Öğretim yılını yaklaşık iki yıllık pandemi arasının ardından 6 Eylül’de tam zamanlı açarak başlattı. Ara verilen dönemde uzaktan yapılan eğitimin akademik...

  Liyakatsizlik, Kanunsuzluk, mevzuat ve yönetmeliklere uyulmayarak, ben yaptım oldu şeklinde ki uygulamalar ile özellikle, iki asra yakın geçmişi olan cumhuriyet tarihinin en önemli kurumlarından...

Kamu emek hareketi  mücadeleyi  geçmişin birikimiyle  birlikte   yeni dönemin sınıfsal ihtiyaçları üzerine kurmalıdır. Ne  geçmişe öykünerek ne de geçmişi yok sayarak bugüne ilişkin...

MÜLAKATLAR: Sözlü sınav olarak bilinen mülakatlar hem pratik uygulamaları ile hem de hukuk kararlarında da görüldüğü üzere; mülakat, insan kayırmacılığı üzerine kurulan bir sistemin aracı...

Politik nedenlere dayalı olarak bireyi bulunduğu coğrafî mekândan dışlayan- uzaklaştıran cezai uygulamanın tanımı sürgündür. Sürgüne sebep yöneten ve yönetilen arasındaki çatışmadır. Bu çatışmada otorite;...