SİZDEN GELENLER

SİZDEN GELENLER

Bir ülkenin çalışma yaşamında (sendika, iş, işsizlik, sömürü, ağır çalışma koşulları vb) sorunlar varsa ve ciddi boyutlardaysa, o sorunun arka planında ülke yönetiminin siyasi...

Sendikalar ve sendikal hareketler tüm dünyada evrensel bir form üzerinden şekillenmezler. Tam aksine her ülkede, hatta her bölgede veya her işkolunda kendisine özgü bir...

28-29 Kasım 2020, Eğitim Sen Genel kurulu sonrasında çokça duyduğumuz “Yeni Bir Yol” terimi aslında biten, bitmekte olan; çöken, çökmekte olan ile doğan, doğmakta...

Salgın yayılımının devam ettiği, milyonlarca öğrencimizin uzaktan eğitime ulaşamadığı bir süreçte eğitim emekçilerine, öğrencilerimize, velilere rağmen eğitimde eşitsizliği daha da derinleştiren seçmeye, elemeye dayalı...

Heyecanı, coşkuyu, devrimciliği her daim yüreğinde, sımsıkı yumruğunda taşıyan Yol arkadaşımız, Mustafa Kemal GÜRBÜZ'ü kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, dostlarına, tüm yakınlarına başsağlığı ve sabırlar...

70'li yıllarda içinde bulunduğu Devrimci Gençlik'ten, Devrimci Öğretmen'e; Eğit-Sen'den, Eğitim Sen'e emperyalizme, faşizme ve sömürüye karşı demokrasi ve emek mücadelesinin her daim neferi olan...

İngilizce “reform” sözcüğünün Türkçe karşılığı "yeniden biçimlendirmek", "yeniden düzenlemek", "iyileştirmek", "ıslah etmek"tir. Merriam Webster sözlüğüne göre İngilizce sözcük, hataları ve eksikleri gidererek birisini veya...

23 Ekim 1840 tarihinde kurulan, ülkenin en köklü kurumlarından olan Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye’nin posta ve...

1965 Sonrası dönem bütün dünya açısından –özellikle kapitalizm açısından- önemli ve ilginç gelişmelerin yaşandığı yılları işaret etmektedir. Tüm dünya çapında özgürleşmenin ve umudun daha...

“Ezenlerin elindeki en büyük silah, ezilenlerin zihnidir.” (Stev BİKO) “Eğitim” ve “Cehalet” sözcüklerinin yan yana kullanılması, “cehalet, eğitimle ortadan kaldırılır” manasında tamamlayandır. Ancak “eğitimle gelen...