SES: “Hastaneler Covid-19 Salgın Yönetimine Hala Hazır Değil!

SES: “Hastaneler Covid-19 Salgın Yönetimine Hala Hazır Değil!

150
PAYLAŞ

60 ilde 304 farklı hastaneden gelen verilerle yapılan değerlendirme sonuçlarını açıklayan Eş Genel Başkan Gönül Erden, “Covid-19 virüsü sürecinde sağlık çalışanlarının en büyük risk gruplarından olduğu açıktır. Bu nedenle sağlık emekçilerinin Covid-19 virüsüne maruz kalma riskini önlemek için hastanelerin alacağı önlemler çok kıymetli ve belirleyicidir. Önlemlerin yaşama geçirilmesi hem sürecin doğru yönetimini sağlayacak hem de sağlık çalışanlarının risklerini en aza indirerek virüsle mücadelede öncü rol alan kadrolarımızı koruyacak, bununla bağlantılı olarak toplumun riski de en aza indirilecektir” diye konuştu.

Erden sözlerine şöyle devam etti: “Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak önlemlerin ve kişisel koruyucu donanımların (KKD) durumunu tespit etmek ve mevcut sorunlarla ilgili hem tek tek hastanelerde, hem de il ve ülke genelinde doğru ve rasyonel politikalar oluşturmak istiyoruz. Bu amaçla DSÖ, OSHA, ILO ve Çin Deneyimi göz önünde bulundurularak bir anket SES üyesi akademisyenler ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının yardımıyla hazırlanmış ve 24-27 Mart tarihleri arasında WEB ortamında doldurulması sağlanmıştır. Anketler iş yeri temsilcilerimiz tarafından tüm hastanenin bilgisi toplanarak yanıtlanmıştır. Toplamda yanıtlanan anket sayısı 343’dür.  Anket ile Türkiye genelinde 60 ilden 304 hastanenin (ağız ve diş sağlığı hastaneleri dahil) bilgisi elde edilmiştir. Birden fazla ayrı yerleşke olan hastanelerin tüm yerleşkelerinden anket yanıtlanmıştır. Çalışmaya 9 özel hastanede katılmıştır. Sürecin başından beri hem sağlık emekçileri hem de bu alanda örgütlü emek meslek örgütleri olarak sağlık emekçilerinin kişisel koruyucu ekipman konusunda yaşadığı sorunları ve bunun sonuçlarının yaratacağı sıkıntıları dile getiriyoruz. Ancak sürecin koordinasyonundan sorumlu Sağlık Bakanlığı tarafından sürekli “ekipmanda eksik yok- hiçbir sorun yok” mesajı verilmektedir. Sağlık emekçilerinin korunması toplumun korunmasıdır, sağlık emekçilerinin korunmasının başı ise yeterli ekipman sağlanmasından geçer diyoruz. Salgının kontrolünde bu kritik bir konudur ve mutlaka çözülmelidir. İtalya’da 5000 sağlık çalışanı Covid-19’a yakalanmış, 41 sağlık çalışanı hayatini kaybetmiştir. Sayının bu kadar yüksek olmasının sebebi ise salgının ilk döneminde yetersiz ekipman desteğinin olduğu bilimsel yayınlarda ifade edilmektedir.”

Erden, açıklamanın ardından anketimizin sonuçlarını açıkladı.

Anket şonuçlarına BURADAN ulaşabilirsiniz.