Öğretmen isyanda

Öğretmen isyanda

PAYLAŞ

13 eğitim sendikası Meslek Kanunu’na karşı bugün iş bırakma eylemi yapacak. Sendikalar ilk olarak 19 Kasım’da yapılacak kariyer sınavının iptal edilmesini, yasanın da yeniden düzenlenmesini istiyor.

Kamuoyunda uzun süredir tartışılan Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptal edilerek yeniden düzenlenmesini isteyen 13 eğitim sendikası bugün iş bırakma eylemi yapacak.

Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) üyeleri, genel merkez binasında, bugün Türkiye’nin dört bir yanında iş bırakacak olan öğretmenlerin eylemi hakkında açıklama yaptı.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, Millî Eğitim Bakanlığı’nın ‘ısrarla’ somut adım atmadığını söyleyerek, “Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin, eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez. Bu amaçla 14 Ekim tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar bir araya gelmiş ve ortak talepler belirlenmiştir” dedi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu’na karşı birlikte hareket eden 13 eğitim sendikasının taleplerinden söz eden Kurul, 19 Kasım’da gerçekleşecek olan kariyer basamakları sınavının iptal edilmesini, eğitim emekçilerine ayrım gözetmeksizin maaş ödeneğinin aynı tutarda sağlanması gerektiğini belirtti.

 

Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunan Kurul, kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bütün sonuçlarıyla birlikte iptal edilmesini istedi. Kurul, “Eğitim Sen olarak eğitim emekçilerinin kariyer sınavının yapılmaması, ÖMK’nın iptal edilmesi ve yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışı yönündeki taleplerini önemseyen bütün sendikaları iş bırakma eylemine katılmaya ve ortak talepler etrafında birlikte hareket etmeye davet ediyoruz” diye konuştu.

13 sendika arasında bulunmayan Birlik Sendikası da bugün iş bırakacak öğretmenler için dayanışma mesajı yayınladı.

Açıklamada, “Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmelidir. Bu taleple iş bırakacak tüm meslektaşlarımızla dayanışma içindeyiz” mesajı paylaşıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

Piyasacı ve gerici eğitim anlayışının ürünü olan Öğretmenlik Meslek Kanunu derhal geri çekilmelidir. Öğretmenlik Meslek Kanunu, öğretmenlerin talep ve ihtiyaçlarını yok sayarak hazırlanmıştır. Rekabetin ve kariyerizmin mesleğimizde yeri yoktur. Öğretmenlerin tamamının, özellikle de özel öğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin en büyük sorunu yoksulluk, güvencesizlik ve meslek onurunun zedelenmiş olmasıdır. Kanun bu sorunların hiçbirine değinmediği gibi mevcut sorunları daha da derinleştirmekte, eğitimin tüm sorunlarını öğretmenlerin sorumluluğuna yüklemektedir.

Piyasacı ve gerici eğitim anlayışının ürünü olan bu kanun derhal geri çekilmelidir

VELİLERDEN DESTEK

Eyleme desteğini bildiren Öğrenci Veli Derneği’nin açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı: “Öğretmenlik Meslek Kanunu geri çekilmelidir!

Aslolan öğretmenlik mesleğinin güçlendirilmesi, eşit işe eşit ücretin, eşit hakların tüm öğretmenlerin kadrolu ve güvenceli istihdamının sağlanmasıdır.