EĞİTİMDE AYRIMCILIĞA HAYIR DEYİN!

EĞİTİMDE AYRIMCILIĞA HAYIR DEYİN!

538
PAYLAŞ

Eğitim hakkı her öğrencinin en temel ve vazgeçilmez hakkıdır. Eğitimde ayrımcılık eğitim hakkının kullanımının önündeki en önemli engellerden biridir. Dünya üzerinde milyonlarca öğrenci bugün eğitim hakkından mahrumdur. Eğitim alanında yaşanan eşitsizlikler ve bu hakkın kullanılamaması sadece bireylerin değil aynı zamanda da ortak geleceğimiz açısından da oldukça ciddi ve olumsuz sonuçlar üretmektedir.

Bu yıl eğitim hakkını kapsamlı bir şekilde kapsayan, hukuken bağlayıcı ilk uluslararası belge olan “Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşmenin” 60. yılı kutlanıyor. Bu sözleşme, devletlerin ücretsiz ve zorunlu eğitimi sağlama yükümlülüklerini vurgulamakta, eğitimde eşitliği teşvik etmekte ve her türlü ayrımcılığı yasaklamaktadır. Bugün itibarıyla 106 ülkenin onayladığı bu sözleşmeyi Türkiye’nin hala imzalamamış olması çok ciddi bir eksikliktir. Sözleşmenin 60. yılında ilk yapılması gereken bu sözleşmeyi onaylamak olmalıdır.

Daha 1960 yılında, Sözleşme, ”ayrımcılık” teriminin ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasi veya başka bir görüşe, ulusal veya diğer kanaatlere dayanan herhangi bir ayrım, dışlama, sınırlama veya tercihi içerdiğini belirterek ayrımcılığa karşı açık hükümler oluşturmuştur. Sosyal köken, ekonomik durum veya doğduğumuz coğrafyanın eğitimde eşitliği geçersiz kıldığı veya bozduğuna dair belirlemeler sözleşmenin üzerine inşa edildiği alanlar olmuştur. Bugün de eğitimde ayrımcılık ve eşitsizlikler artarak devam etmektedir.

Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşmenin kabul edilmesinin üzerinden 60 yıl geçmiş olmasına rağmen eğitim hakkı dünya üzerinde yüz milyonlarca öğrenci için hala gerçekleşmiş değildir. Salgın koşullarında 468 milyon öğrencinin, radyo, tv dahil, uzaktan eğitime hiç erişiminin olmaması bu durumun en somut göstergesidir. Salgından öncede var olan eşitsizlikler salgınla birlikte derinleşmiş ve ağırlaşmıştır.

Salgının başından bu yana pek çok kesim eğitim hakkından eşit yararlanamamakta, ayrımcı ve dışlayıcı uygulamalardan kaynaklı yaşanan sorunlar derinleşerek devam etmektedir. Bizlere düşen görev eğitimde eşitliğin sağlanması ve her tür ayrımcılığın ortadan kaldırılması için mücadeleyi sürdürmektir. Bu alanda vereceğimiz mücadele sadece öğrencilerimizin değil ortak geleceğimiz içindir. Unutmayalım; eğitimde eşitlik yoksa eğitim hak değil ayrıcalıktır. Ayağa kalkıyoruz ve eğitimde yaşanan her ayrımcılığa hayır diyoruz.