ETKİNLİKLER

ETKİNLİKLER

KESK- DİSK-TMMOB-TTB ve 10 Ekim Derneği bugün Ankara'da Mimarlar Odasında düzenledikleri ortak basın toplantısında 10 Ekim katliamının 31 Temmuz, 1-2 Ağustosta Sincan Cezaevi Kampüsünde...

Eğitim Gündemi: Yeni “Redneck”ler: Muhafazakâr Devletin Merkezinde Öğretmen Emeğinin Zaferi / Guy Senese, Laura Sujo-Montes & Joe Bernick Yalan, Ahlak ve Eğitim / Ünal Özmen Eleştirel Pedagojide Bilme Edimi...

yine...yeniden...#Yollardayız Bağımsızlık, devrim ve sosyalizm mücadelesinde YOL...İlk sayı Ağustos’ta çıkıyor...

1977-1982 yılları arasında Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı ve 1984-1986 yılları arasında Mülkiyeliler Birliği Genel Başkanlığı yapmış efsane hocamız Prof. Dr. Cevat Geray’ı kaybettik. Cenaze töreni:...

DİSK Kurucu Genel Başkanı ve Türkiye Maden İş Sendikası Genel Başkan Kemal Türkler 38 yıl önce 22 Temmuz 1980 günü İstanbul Merter’de, sabah evinden...

“7’den 70’e edebiyat” sloganıyla ilk sayısını haziran 2016’da yayınlayan derginin amacı, çocukların çağdaş, sanata ve edebiyata meraklı, doğaya, farklı olana saygılı bir yaşam sürmesine...

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı eylemliliklerde bulunan Türk Tabipler Birliği son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD asistanı...