BTS Sivas Şube: ‘Kamuda mülakat değil liyakat!

BTS Sivas Şube: ‘Kamuda mülakat değil liyakat!

PAYLAŞ

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Sivas Şube üyeleri Sivas Gar önünde bir araya gelerek TCDD’de yapılan mülakatlarda yaşanan ayrımcılığı protesto etti.

BTS Merkez Yürütme Kurulu Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Turan Erdoğan’ın 19 Şubat’ta başlayıp 21 Şubat’ta Ankara’da sona erecek olan yürüyüş ve eylemlerle ilgili bilgi verdiği basın açıklamasında,

Genel Seçim öncesi AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan‘ın, “Kamuda mülakatı kaldıracağız” açıklamasına rağmen, hemen hemen tüm kamu kurumlarında, atamalarda ve görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavlarında, nihai atamanın mülakatla belirlenmesi uygulamasının hız kesmeden devam ediyor olması karşısında KESK bileşeni Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS), sahaya iniyor denildi.

BTS Sivas Şube adına basın açıklamasını gerçekleştiren Şube Yürütme Kurulu üyesi İrfan Akın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sınavlarda düşük puan alan yandaş sendika üyelerinin kayrıldığı, diğer yandan sendikamız üyesi olmayan, başka sendika üyesi olan ya da hiçbir sendika üyesi olmayanlardan da; cemaat tarikat bağlantısı bulunmayan, bakan milletvekili yakını olmayanlar da bu mülakatlarda elenmişlerdir. Yani kısacası arkası ve dayısı olmayanların da hakkı yenmiştir. Haklarının yenildiği, mağdur edildikleri sınav sonuçlarından açıkça ortaya çıkmıştır. Bu durum sendikamız üyelerine ve ötekilere yönelik ayrımcılığın açık göstergesidir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği adı altında yandaşların atanmaları; kadroların liyakatsiz kişilerle doldurulmasına neden olmaktadır. Bu atamalar kuruma zarar vermekte, demiryolu güvenliğini tehlikeye atmakta, iş barışını bozmaktadır.

Kuruma zarar veren ve iş barışını bozan bu uygulamalar karşısında hukuksal alanda verdiğimiz mücadele sonucunda haklılığımız teyid edilmekle birlikte bu kararlara rağmen TCDD yöneticilerinin hukuksuzluklarını ve ayrımcılıklarını ısrarla sürdürdüklerini görmekteyiz.

Biliyoruz ki Sendikamıza yönelik baskının, üyelerimize yönelik ayrımcı uygulamaların nedeni BTS olarak bilimsel ve akılcı bir yönetim anlayışını, bu doğrultuda doğru bir ulaştırma politikasını ve bu politikaları liyakatla yerine getirecek kurum yönetici ve çalışanlarının olması gerektiğini ısrarla savunuyor olmamız, buna aykırı adım atıldığında da karşısında olmamızdır.

Bizler TCDD yönetiminin bu hukuksuz ve ayrımcı uygulamalarına bugüne kadar sessiz kalmadığımız gibi bundan sonra da sessiz kalmayacağız.

Bu kapsamda 19 Şubat tarihinde İstanbul ve Diyarbakır olmak üzere 2 koldan Ankara’ya yürüyeceğiz. 21 Şubat tarihinde Ankara’da TBMM önünde yapacağımız basın açıklaması ile TCDD yönetiminin hukuksuzluğunu ve ayrımcılığını protesto edeceğiz.

BTS olarak daha önce ifade ettiğimiz gibi; mülakatların kaldırılmasını, bu sağlanana kadar yazılı puanların aynısının mülakat puanı olarak verilmesini, yazılı sınav sorularını Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ya da bağımsız ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğini, bu sınavların adil, objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyoruz.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında yaşanan ayrımcılık ve hukuksuzluğun aracı olan bu mülakatların iptalini istiyoruz.

Sendikamız üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için her türlü mücadeleyi vereceğimiz bilinmelidir.