YÜZBİNLERCE ATAMA BEKLEYEN VARKEN, İLAN EDİLEN SAĞLIK EMEKÇİSİ ATAMA SAYISI YETERSİZDİR!

YÜZBİNLERCE ATAMA BEKLEYEN VARKEN, İLAN EDİLEN SAĞLIK EMEKÇİSİ ATAMA SAYISI YETERSİZDİR!

PAYLAŞ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 15.000’i hemşire, 8.000’i sürekli işçi olmak üzere, çeşitli branşlarda 35.000 yeni sağlık personelinin daha kamuya alınacağına dair açıklamalarını değerlendirdi.

“ Yüzbinlerce atama bekleyen varken, ilan edilen sağlık emekçisi atama sayısı yetersizdir” diyen Şükran İçöz “ OECD ülkelerinde sağlık harcamalarının gayri safi yurtiçi hasılaya oranın % 9,2 iken, Türkiye’de bu oran %4,3’te kalmıştır. Türkiye OECD ülkeleri içerisinde sondan 3. sırada yer almış olması sağlık sistemimizi gözler önüne sermektedir.

Yine sağlık hizmetinin sunucuları sağlık emekçileri açısından durumu karşılaştırırsak; Yüz bin kişiye düşen Hekim ve Hemşire sayısı; 2021 yılı için bu sayılar sırasıyla AB’de 402 ve 886, OECD’de ise 372 ve 932’dir. 2022 yılında ülkemizde; Toplam hekim sayısı 194.688, toplam diş hekimi sayısı 42.359, hemşire sayısı 243.565 ve ebe sayısı 59.632 olmuşken; yüzbin kişiye düşen hekim sayısı 228, hemşire ve ebe sayısı 356’ olmuştur” dedi.

Bu verilerde de ihtiyacın ne düzeyde olduğu belli iken ne atama bekleyen sağlık emekçileri ne de halka müjde diye açıklanan oranlar ihtiyacı karşılamamaktadır diyen Şükran İçöz “ Üstelik yüz binlerce sağlık emekçisi atama beklerken az sayıda sağlık emekçisinin atanması kabul edilmez. Ülkemizde sağlık ve sosyal hizmet emekçileri; düşük ücretler, uzun çalışma süreleri, mobbing altında çalışmaktadırlar. Sağlık emekçilerinin sayısının OECD ortalamasına kadrolu güvenceli olarak çıkarılması, sağlıklı ve güvenlikli çalışma ortamlarının oluşması için mücadeleye devam edeceğiz” dedi