Yapı Yol-Sen, Başarılı biyologun görev yerinin değiştirilmesne tepki gösterdi

Yapı Yol-Sen, Başarılı biyologun görev yerinin değiştirilmesne tepki gösterdi

PAYLAŞ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın sınavında başarılı olan Biyolog Abdulganioğlu mülakatta elendi yerine ise puanı açıklanmayan müdür eşi atandı. Hukuki mücadele başlatan biyoloğun görev yeri değiştirildi.

Bolu’da görev yapan biyolog Cemile Abdulganioğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın düzenlediği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruda bulundu. Gerçekleştirilen yazılı sınavdan 100 üzerinden 85 puan alan Abdulganioğlu, sözlü sınavı da başarı ile tamamladı. Sınav sonucunda kendisine 70 puan verildiğini söyleyen biyolog, ortalamasının düşürüldüğünü belirterek, sözlü notuna itiraz etti. İdarenin olumsuz cevap vermesi üzerine konu yargıya taşındı. Bu süreçte Abdulganioğlu, kuraya katılmaya hak kazandı. Ancak kuraya katılmaması için duyurunun bilinçli bir şekilde kendisine kuranın yapılacağı gün ve saatte tebliğ edildiğini anlatan Abdulganioğlu, Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde Müdür olarak görev yapmakta olan Oğuzhan Kurt’un eşiFerda Kurt’a elendiğini belirtti. Yazılı ve sözlü puanları gizlenen Ferda Kurt, ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü olarak atandı. Atamanın gerçekleştirilmesinin ardından Abdulganioğlu, yıllardır çalıştığı ÇED ve Çevre İzinleri Şubesi’nden başka bir şubeye görevlendirildi ve çalışma yeri de daha havasız ve küçük bir yerle değiştirildi. Abdulganioğlu’nun sözlü mülakatın usule uygun olarak yapılmadığına ilişkin Bolu İdare Mahkemesi’ne açtığı davada ise yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Bunun üzerine tekrar yapılan sözlü mülakatta biyolog Cemile Abdulganioğlu’na 54 puan verildi. Abdulganioğlu’nun tekrar yaptığı itiraz üzerine Bakanlık, “Bu tür taleplerle Bakanlığımızı gereksiz yere meşgul etmemesi yönünde personelin uyarılması” cevabını verdi.

Tüm bu yaşananların ardından Abdulganioğlu’nun İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne resen tayini çıkarıldı. 22 Ağustos’ta inter vertebral disk bozukluğu rahatsızlığı sebebi ile fizik tedavi gören biyolog, işe gidemeyince 26 Eylül’de mesai bitimine doğru odasındaki tüm özel eşyalarının bilgisi ve haberi dışında toplandığını ve odasının boşaltıldığını söyledi.

Yapı Yol Sen Genel Başkanı Gültekin Narinli, yapılanların açık bir mobbing olduğunu söyleyerek, “Haksızlığa karşı hukuki mücadele verdiği için durum buraya geldi. 2 yıllık süreç başından sonuna kadar kamuya hizmet etmeyi amaçlayan çalışma hayatı başarılarla dolu bir kamu emekçisinin hak mücadelesidir. Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde yaşanan bu hadise bizlere göstermektedir ki; kamu idarecileri sözlü sınavları (mülakatları) yazılı sınavda başarısız olan akrabalarını ısmarlama kadrolara atama yapmak için paravan olarak kullanmaktadır. İdare Mahkemeleri’nin verdiği kararların etrafından dolaşılmakta, yargı etkisiz hale getirilmektedir. Yapı-Yol Sen Sendikası olarak bizler kamu emekçilerinin uğradıkları hak kayıplarına karşı tüm meşru zeminlerde torpile ve kayırmacılığa karşı liyakati savunarak kamu emekçilerinin hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz.Tayin uygulamasına karşı bizler de hukuki mücadele başlatacağız” ifadelerini kullandı

Öte yandan Yapı Yol Sen Genel Merkezi’de yaşananların ardından bir basın açıklaması yayınladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada Bakanlığımızı gereksiz yere meşgul etmemesi yönünde personelin uyarılması” şeklinde cevap vermiş midir? Bu şekilde cevap verilmesi kanuni hakkını kullanan üyemiz biyolog Sayın Cemile Abdulganioğlu’nu hakkını aramaması için yıldırmak amacı ile mi verilmiştir? “Bu tür taleplerle bakanlığımızı gereksiz yere meşgul etmemesi yönünde personelin uyarılması” şeklinde verilen cevap Devlet teamüllerine, ciddiyetine ve işleyişine uygun mudur? denilirken açıklamada şu ifadelere yer verildi.

Sendikamız üyesi Biyolog Cemile Abdulganioğlu tüm kamu emekçileri gibi T.C Anayasa’sının ve Devlet Memurları Kanunu’nun ona sağladığı haklar kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın düzenlediği görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunarak liyakat ilkesi gereğince görevinde yükselmeyi ve kamuya faydalı olmayı amaçlamıştır. Üyemiz biyolog Cemile Abdulganioğlu gerçekleştirilen yazılı sınavdan 100 üzerinden 85 puan alarak yüksek bir başarı puanı elde etmiştir. Üyemiz biyolog Cemile Abdulganioğlu yazılı sınavda gösterdiği üstün başarının yanı sıra çalışma hayatı boyunca birçok uluslararası ve ulusal kurumda çalışmalar yürütmüş ve yürüttüğü çalışmalar sebebi ile kendisine teşekkür belgeleri verilmiş konusunda uzman bir kamu emekçisi, biyologdur.

Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde Müdür olarak görev yapmakta olan Oğuzhan Kurt’un eşi Ferda Kurt’da üyemiz biyolog Cemile Abdulganioğlu gibi T.C Anayasa’sının ve Devlet Memurları Kanunu’nun ona sağladığı haklar kapsamında bahsi geçen görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına başvuru yapmış ve yazılı sınavı bizlerin ve kendisi hariç kimsenin bilmediği bir puan ile yazılı sınavı geçmiştir.

Bundan sonra yaşananlar ise ne yazık ki bilindik bir torpil hikayesi.

Şoförünü özel kalem, kardeşini yüksekokul müdürü yapanlar, çocuğuna ısmarlama kadro açarak işe alanlar, küçük küçük rica notları ile hakları yenen yüzbinler ve daha nicesi. Kamuda yaşanan torpil hikayeleri Aziz Nesin romanlarına, Kemal Sunal filmlerine taş çıkaracak düzeyde. Sözlü sınav (mülakat) torpilin yasal dayanağı olmuş durumda.

Üyemiz biyolog Cemile Abdulganioğlu yüksek bir başarı notu ile tamaladığı yazılı sınavın ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanıyor. Sözlü sınava girerek başarı ile onu da tamamlıyor fakat kendisine en düşük geçer not olan 70 puan verilerek ortalaması bilinçli olarak düşürülüyor. Sözlü sınav puanının düşürülmesine sessiz kalmayan üyemiz biyolog Cemile Abdulganioğlu sözlü notuna itiraz ediyor. İdare olumsuz cevap verince konuyu yargıya taşıyor.

Bu arada sözlü puanı en alt sınırdan verilmesine rağmen yazılı sınavdaki başarı puanı çok yüksek olması sebebi ile üyemiz biyolog Cemile Abdulganioğlu kuraya katılmaya hak kazanıyor. Ancak kuraya katılmaması için duyuru bilinçli bir şekilde kendisine kuranın yapılacağı gün ve saatte tebliğ edilerek başvuru hakkı engellenmeye çalışılıyor. Tarafına son anda bilgisi verilen kura duyurusu ile ilgili olarak idarece gerçeğe aykırı bir tutanak da düzenleniyor.

Bu arada yazılı ve sözlü puanları gizlenen Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan

KURT’un eşi Ferda KURT ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü olarak atanıyor. Atamanın gerçekleştirilmesinin ardından üyemiz Biyolog Cemile Abdulganioğlu’nun yıllardır çalıştığı ÇED ve Çevre İzinleri Şubesinden başka bir şubeye görevlendirmesi yapılıyor ve bununla da yetinilmeyerek çalışma yeri de daha havasız ve küçük bir yerle değiştiriliyor. Üyemiz biyolog Cemile Abdulganioğlu sözlü mülakatın usule uygun olarak yapılmadığına ilişkin Bolu İdare Mahkemesi’ne dava açıyor ve Mahkeme heyeti yürütmenin durdurulmasına karar veriyor. Bu gelişmeler doğrultusunda idare tekrar sözlü mülakat yapmak zorunda kalıyor. Mahkeme kararı doğrultusunda 2. defa gerçekleştirilen sözlü mülakat taraflı olarak düzenlenerek üyemiz biyolog Cemile Abdulganioğlu’na 54 puan veriliyor. Üyemiz CemileAL Abdulganioğlu Mahkeme kararının etrafından dolanmayı amaçlanarak taraflı olarak gerçekleştirilen bu mülakata da itiraz ediyor. Bakanlık itiraz dilekçesine Devlet teamüllerine ve ciddiyetine aykırı olarak “bu tür taleplerle Bakanlığımızı gereksiz yere meşgul etmemesi yönünde personelin uyarılması” şeklinde cevap veriyor.

Tüm bu yaşanan hukuksuzluklar yetmezmiş gibi hakkını arayan üyemiz Biyolog Cemile Abdulganioğlu’nun İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne resen tayini çıkarılarak sürgün ediliyor. Son olarak üyemiz Biyolog Cemile Abdulganioğlu 22.08.2022 tarihinden itibaren geçirmekte olduğu inter vertebral disk bozukluğu rahatsızlığı sebebi ile ve fizik tedavi görmekte olup sağlık mazereti sebebi ile işe gidememektedir. 26 Eylül 2022 Pazartesi günü mesai bitimine doğru odasındaki tüm özel eşyaları bilgisi ve haberi dışında toplanmış ve odası boşaltılmıştır. Özel eşyaları koridor bulunan koltuklara bırakılmıştır. Üyemiz Biyolog Cemile Abdulganioğlu’nun işyerinden ilişiği kesilmeden gerçekleştirilen bu uygulama idarenin kendisine gösterdiği hasmane tutumun bir başka örneğidir.

Yukarıda özetlemeye çalıştığımız 2 yıllık süreç başından sonuna kadar kamuya hizmet etmeyi amaçlayan çalışma hayatı başarılarla dolu bir kamu emekçisinin hak mücadelesidir.

Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde yaşanan bu hadise bizlere göstermektedir ki; kamu idarecileri sözlü sınavları (mülakatları) yazılı sınavda başarısız olan akrabalarını ısmarlama kadrolara atama yapmak için paravan olarak kullanmaktadır. İdare Mahkemeleri’nin verdiği kararların etrafından dolaşılmakta, yargı etkisiz hale getirilmektedir.

Yapı-Yol Sen Sendikası olarak bizler kamu emekçilerinin uğradıkları hak kayıplarına karşı tüm meşru zeminlerde torpile ve kayırmacılığa karşı liyakati savunarak kamu emekçilerinin hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına soruyoruz:

1) 16 yıllık kamu meslek hayatı boyunca hiçbir disiplin cezası olmayan, uluslararası çalışmaları olup, AB projelerinde başarılar elde etmiş, sicilinde teşekkür belgeleri olan Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde biyolog kadrosuna sahip tek kamu emekçisi Sayın Cemile Abdulganioğlu hangi kamu yararı gözetilerek İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne resen tayin edilmiştir?

2) Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü̈ Oğuzhan Kurt’un eşi Ferda Kurt’un ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü̈ olarak atanmasının ardından Sayın Cemile Abdulganioğlu’nun çalıştığı şube olan ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğün’den başka bir şubeye görevlendirilmesi yapılmış, ardından da çalışma yeri değiştirilmiştir. Bu değişikliklerin Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oğuzhan KURT’un eşi Ferda KURT’un ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü̈ olarak atanması ile bir ilgisi var mıdır? Tesadüf müdür?

3) 2022 yılı Temmuz ayında Bolu İli, Merkez İlçe, Yuva Köyünde mikrobiyolojik Kirlenmeden kaynaklı olarak 144 vatandaşlarımız sudan zehirlenmiş, 1 vatandaşımız da vefat etmiştir. Yuva Köyünde yaşana bu elim olay sebebi ile hayatını kaybeden vatandaşımızın ailesine baş sağlığı ve sabırlar diler, zehirlenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi ifade ederiz. Ayrıca, Bolu İli, Merkez İlçe, Kındıra Köyünde aynı nedenle anne-oğul 28 Eylül 2022 tarihinde zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Kanlı ishal, kusma ve karın ağrısı şikayetleri görülen anne Ankara’ya sevk edilirken, oğlunun tedavisi ise Bolu’da sürüyor. Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü bünyesinde biyolog kadrosunda sahip ve hali hazırda çalışmakta olan kamu emekçisi var mıdır? Yoksa ileride bu ve benzeri bir olayla karşılaşılması durumunda biyolog kadrosuna sahip tek kamu emekçisi olan Sayın Cemile Abdulganioğlu’nun das İtanbul İline resen tayini yapıldığı düşünüldüğünde idarece nasıl bir önlem alınmıştır?

Konuyla ilgili basında çıkan haberler:

https://www.dha.com.tr/foto-galeri/boluda-bu-kez-de-kindira-koyunden-anne-ogul-

zehirlenme-suphesiyle-hastaneye-basvurdu-2138056/1

https://www.milliyet.com.tr/gundem/yuva-koyune-29-kilometre-korkutan-zehirlenme-

suphesi-6832300

https://www.aa.com.tr/tr/gundem/boluda-yuva-koyunde-mikrobiyolojik-kirlenme-

tespit-edilen-sularin-kullanimi-kisitlandi/2663023

https://www.ntv.com.tr/turkiye/boludaki-zehirlenme-vakalari-baska-koye-de-sicradi-

4) Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü üyemiz biyolog Sayın Cemile Abdulganioğlu’nun Bolu İdare Mahkemesinden aldığı yürütmeyi durdurma kararı sebebi ile ikinci kez sözlü sınav (mülakat) yapmak zorunda kalmıştı. İkinci kez gerçekleştirilen sözlü mülakat sonucuna T.C. Anayasa’sı ve ilgili mevzuatın kendisine sağladığı haklar doğrultusunda dilekçe yolu ile itiraz eden üyemiz biyolog Sayın Cemile Abdulganioğlu’nun dilekçesine Bakanlık, 17.06.2022 tarihli ve E-47523733-900-3930373 yazı ile “bu tür taleplerle Bakanlığımızı gereksiz yere meşgul etmemesi yönünde personelin uyarılması” şeklinde cevap vermiş midir? Bu şekilde cevap verilmesi kanuni hakkını kullanan üyemiz biyolog Sayın Cemile Abdulganioğlu’nu hakkını aramaması için yıldırmak amacı ile mi verilmiştir? “Bu tür taleplerle bakanlığımızı gereksiz yere meşgul etmemesi yönünde personelin uyarılması” şeklinde verilen cevap Devlet teamüllerine, ciddiyetine ve işleyişine uygun mudur?

5) Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürü̈ Oğuzhan Kurt’un eşi Ferda Kurt’un Bolu ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürü olarak atanması ile ilgili olarak yapılan atamanın kayırmacılık (torpil) yolu ile yapıldığına ilişkin yerel basında birçok haber çıkmıştır. Bu hususlara ilişkin olarak Bakanlıkça bir soruşturma yapılmış mıdır?

Konuya ilişkin olarak basında çıkan haberler

http://bolubilgehaber.com/makale/15/bir-esini-mudur-yapma-vakasi-da-bolu- da-mi

http://bolubilgehaber.com/d/833/il-muduru-muradina-erdi-esi-ced-sube- muduru-oldu

http://bolubilgehaber.com/d/1353/sinop-taki-huyunu-bolu-da-devam-ettiriyor