Pandemi bakım ücretini kim ödeyecek?

Pandemi bakım ücretini kim ödeyecek?

PAYLAŞ

Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle de “pandemi bakım ve yoğun bakım hizmeti” ücreti ödemelerinin yürürlükten kaldırılmasını eleştiren Antalya Tabip Odası Başkanı Prof.Dr. Taha Karaman yazılı bir açıklama yaparak “Olabilecek mağduriyetler devlet tarafından karşılanacak mıdır?” diye sordu.
Pandemi bitmedi
Dünya genelinde ve ülkemizde vaka ve ölüm sayıları azalmış olmasına rağmen salgının sona erdiğini ilan edebilmenin mümkün olmadığının altını çizen Prof.Dr.Taha Karaman ” Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri son açıklamasında pandeminin henüz bitmediğini vurguladı. SUT’da yapılan bu değişiklik ise salgının bittiğinin ilanıdır. Ekonomik ve siyasi kaygılar nedeniyle, yapılan bu değişiklik bilim ve sağlığın yine geri plana atıldığını göstermektedir” ifadelerine yer verdi.


SUT değişikliğinin ardından hastanelerde covid hastaları için oluşturulan servislerin kapatılmaya başlanmasının bir çok yeni soruna yol açacağını söyleyen Prof.Dr.Taha Karaman “Bizimde tek isteğimiz pandeminin bitmesi ve covid servislerinin kapatılması. Ancak pandemi bitmedi. On birinci kez toplanan DSÖ Acil Durum Komitesi’nde, halk sağlığı önlemlerinin ülkeler bazında yetersiz olmasından ve virüsün olası değişikliklerinden dolayı pandeminin halen global düzeyde ele alınmasının gerektiği üzerinde durulmuşken AKP iktidarının bu uygulamalarını bilimle akılla açıklayabilmek mümkün değil.” dedi.
Sorulara acil yanıt verilmelidir
22 Nisan 2022 tarih ve 31816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik pandeminin bittiği algısını oluştururken, COVID-19 hastalarının sağlık hizmetlerine ulaşımıyla ilgili kaygıları da artırdığını vurgulayan Prof. Dr. Taha Karaman Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın kamuoyunu aydınlatması gerektiğini ifade etti.
“COVID-19 hastaları için SGK tarafından kamu ve özellikle özel hastanelere ödenen pandemi bakım ücreti bundan sonra ne olacaktır? Özel hastaneler pandemi bakım ücretini hastalardan mı alacaktır? Özel hastanelerde yatan COVID-19 hastaları mağdur olacak mıdır? Olabilecek mağduriyetler devlet tarafından karşılanacak mıdır?” sorularına acilen yanıt verilmesi gerektiğini belirten Prof.Dr.Taha Karaman “Sürekli olarak vurguladığımız, sağlığın temel bir hak olduğu ve alınıp satılamayacağı; pandemide ve aynı süreçte derinleşen ekonomik krizde çok daha iyi anlaşılmıştır. Özellikle salgında alevlenmelerin yaşandığı dönemlerde yurttaşlar, sağlık hizmeti alamama ile özel hastanelere yüksek miktarda ödeme yapma ikileminde kalmıştır. Böyle bir ortamda, gerekli tüm sağlık harcamalarının kamusal olarak karşılanması zorunluluktur” dedi.