Mahkeme Haber-Sen İşyeri Temsilcisinin Sürgün Kararını Hukuka Aykırı Buldu

Mahkeme Haber-Sen İşyeri Temsilcisinin Sürgün Kararını Hukuka Aykırı Buldu

PAYLAŞ

Mersin Silifke PTT Merkez Müdürlüğü’nde gişe ve büro görevlisi olarak çalışan işyeri temsilcisi olarak çalışan B.Yasin Bal’ın Ardahan PTT Başmüdürlüğüne sürgününe karşı açılan davada Erzurum Bölge İdare Mahkemesi yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Kararda “Bu durumda, yukarıda yer verilen yönetmeliğin 69/3. maddi kapsamında davacının Ardahan PTT Başmüdürlüğüne atandığı görülmekte ise de, kılık kıyafet mevzuatı hükümlerine aykırı davrandığından bahisle davacıya disiplin cezası uygulandığı, davacının fiilinin bulunduğu yerde görev yapmasına engel olacak ve naklen atamayı gerektirecek bir fiil olmadığı, davacının disiplin cezasına konu fiili ile çalışma ahengini bozduğuna veya verimliliği düşürücü şekilde davrandığına yönelik herhangi bir somut tespitinde bulunmadığı değerlendirildiğinde, davacının hizmet gereği olarak görev yeri değişikliğini gerektirmeyen disipline konu eylemlerinden bahisle tesis edilen dava konusu atama işleminde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır.” denildi.

Silifke PTT Merkez Müdürlüğünde görev yapan Haber-Sen işyeri temsilcisi iki çocuk babası Bülent Yasin Bal geçtiğimiz kasım ayında evinden 1250 kilometre uzaklıkta Ardahan Hanak’a, Gürcistan sınırına sürgün edilmişti.