İşyerinde sosyal medya krizi – Hüseyin İrfan Fırat

İşyerinde sosyal medya krizi – Hüseyin İrfan Fırat

959
PAYLAŞ
Çalışanların işyerinde sosyal medya kullanması işlerini kaybetmelerine neden olabiliyor. Patronun yönetim hakkı çerçevesinde mesai saatleri dâhilinde iş amacı dışında sosyal medya kullanımına kontrol koyma hakkı bulunuyor.

Yanıt: Artık akıllı telefonlar ve tabletler sayesinde nerede olursak olalım sosyal medya elimizin altında. Buna karşın işverenler mesai saatleri içinde şirket bilgisayarından sosyal medya kullanımına karşı önlemlere girişiyor. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar çalışanların aleyhinde delil yaratıp iş akdinin feshinde geçerli ve/veya haklı neden oluşturabiliyor. Bu gerekçeler kimi zaman işvereni küçük düşürme, kimi zaman iş arkadaşını taciz ya da başka ticari işler yapması olabiliyor. Bu tür davaları Yargıtay kararları ışığında somutlaştıralım.

HASTA YATAĞINDAN PAYLAŞIM İŞTEN ÇIKARMA NEDENİ

Bir grup, çalıştıkları hastaneye ait yatakta bağdaş kurup, ellerini dua eder gibi açıp çektirdikleri fotoğrafı sosyal medyada paylaşmış. İşçiler tazminatsız işten çıkarılmış. Yargıtay ise haklı nedenle değil, geçerli nedenle (tazminatlı) feshe onay vermiş.

“…. Davacı ile 3 kişinin hasta yatakları üzerinde bağdaş kurup oturduğu ve ellerini havaya kaldırarak dua ettikleri fotoğraf davalı işverence fesih nedeni yapılmış. anlaşılmakta. İşçinin savunmasından fotoğrafların mesai saatleri içerisinde çekildiği ve paylaşılmasına davacının rızasının bulunduğu anlaşılmakta. Paylaşım işyerindeki çalışma disiplinini ve iş akışını etkileyecek nitelikte olup artık işverenden davacı ile çalışması beklenemeyeceğinden somut olayda haklı bir fesih nedeni bulunmasa bile fesih için geçerli bir nedenin bulunduğunun kabulü gerekmekte.” (Y. 7. H. D. Esas No:2015/46017 Karar No:2016/11591 Tarih : 26.05.2016).

***

İŞ ARKADAŞINA ‘GÜZELSİN’ YORUMU

Bir kadın çalışanın sosyal medya üzerindeki fotoğrafını beğenip yorum yapan bir erkek çalışanın işten çıkarılmasını yüksek mahkeme geçerli nedenle fesih olarak kabul etmiştir.

“ Davalı alt işveren işçisi olarak çalışan davacının asıl işveren bünyesinde kamu görevlisi olarak çalışan işçiye sosyal paylaşım sitesinde arkadaş olarak ekli olmadığı halde gördüğü resmini beğenmesi ve ‘… çok sade ve güzelsin’ şeklindeki sözü cinsel taciz boyutuna ulaşmamakla birlikte sataşma niteliğinde olup olayın işyerine yansıdığı ve iş akışının bozulduğu sabit olduğundan somut olayda haklı bir fesih nedeni bulunmasa bile fesih için geçerli bir nedenin bulunduğunun kabulü gerekmektedir” ( Y.7.H.D. Esas:2015/43589 Karar:2016/6048 Tarih:10.03.2016).

MESAİ SAATİNDE TİCARİ İŞ TAKİBİ

Bir başka davada çalışanın mesai saatleri içinde bir iletişim programıyla ticari ilişkiler içinde olduğu kişilerle görüşme yaptığı ve mesaisinin önemli bir kısmını bu işe ayırdığı gerekçesiyle iş sözleşmesi haklı nedenle sona erdirilmiştir. Yüksek mahkeme işvereni haklı bulmuştur.

“Davacının davalı işyerine ait olan ve işinin gereği kullanması için kendisine tahsis edilen bilgisayarı mesai süresinde kendisiyle ticari bağlantısı olduğu anlaşılan şahısla çok yoğun biçimde görüşme yaptığı, davacının mesaisini çok yoğun biçimde kişisel sohbet ve ticari bağlantıları için sarf ettiği, davacının iş bu davranışları doğruluk ve bağlılığa aykırı olup işverene haklı fesih imkanı tanıdığı ve feshin haklı olduğu anlaşıldığından davanın reddi yerine kabulü hatalıdır” (Y.9.H.D.Esas No:2016/4183 Karar No:2017/1916 Tarih : 14.02.2017).

Kararlardan da görülebileceği gibi çalışanların bu sosyal medya ve paylaşım tutkuları işlerini kaybetmelerine sebep olabiliyor. Bu nedenle sosyal medyayı iş yaşamından ayrı tutmak, gereksiz paylaşımlardan kaçınmak işinizin selameti açısından son derece önem arz ediyor. Sorunuzun yanıtına gelecek olursak, işveren mesai saatlerinde iş amacı dışında sosyal medya kullanımına kontrol koyma, savunma isteme ve uyarı verme hakkına sahip.

Kaynak: Birgün