BTS; “Mülakat değil, liyakat!”

BTS; “Mülakat değil, liyakat!”

PAYLAŞ

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası üyeleri TCDD Taşımacılık A.Ş.’de görevde yükselme sınavları mülakatlarında yaşanan hukuksuzlukları protesto etmek için Ankara’da Genel Müdürlük önünde basın açıklaması düzenledi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, üyelerinin mülakatlarda hukuksuz bir şekilde elendiğini belirtilmiş geçtiğimiz hafta şubelerde ve gar önlerinde i eşzamanlı olarak basın açıklaması yapılmıştı.

Yaşanan hukuksuzlukları protesto etmek amacıyla genel müdürlük önünde bir araya gelen sendika Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Şube Başkanları ile üye ve yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasına KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kablan Yeşil,Hukuk, TİS ve Uluslararası İlişkiler Sekreteri Zeynep Korkmaz ve KESK Ankara Şubeler Platformu destek verdi.

Oturma Eylemine Polis Müdahale Etti

BTS Genel Başkanı Murat Oral tarafından okunan basın açıklamasının ardından TCDD Taşımacılık A.Ş. genel müdürlüğü önünde oturma eylemi yapmak isteyen BTS’lilere polis müdahale ederken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.’nin MÜLAKAT Hukuksuzluğu Devam Ediyor!

TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği mülakat sınavlarındaki ayrımcılık ve hukuksuzluk durmak bilmiyor.

Mülakatlarda Tüm Üyelerimiz Elenmişti

Çeşitli unvanlarda çalışmakta olan demiryolcunun 26 Ekim 2019 tarihinde girdiği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yazılı sınavları sonucunda içerisinde 100 tam puan olmak üzere 90 ve 100 arasında puan almış olan üyelerimizin tamamı 24 Mayıs – 6 Haziran 2021 tarihlerinde girdikleri mülakatlarda elenmiştir. Yaptığımız incelemede; yazılı sınavlarında düşük puan alanlara mülakatta daha fazla puan verildiği, yüksek puan alan ve üst sıralarda yer alan sendikamız üyelerine ise yazılı sınav puanından ortalama 25 puan düşük verildiği görülmüştür.

Üyelerimizin mülakatlarda elenmelerinin sendikamıza yönelik ayrımcılığın ve düşmanlığın bir sonucu olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; mülakat sınavı süreci baştan sona ayrımcılık ve hukuksuzluklarla doludur. Mülakat; yazılı sınavın tamamlayıcısı niteliğinde olup, bilgi ve liyakati ölçmek ve yazılı sınavın objektif sonuçlarını ortadan kaldırmadan yapılmasını gerektirmektedir. Ancak tam aksine mülakatlar sendikal ayrımcılığın olduğu, liyakatın esas alınmadığı, yazılı notunun önemsenmediği bir şekilde yapılmıştır.

Hukuka aykırı olduğu kadar, etikte olmayan bu durum; idarenin kamu gücünü anayasaya, yasalara ve alt hukuk normlarına uygun bir şekilde kullanmaktan uzaklaştığını gösterirken, bir yandan kuruma zarar vermekte, diğer yandan ise iş barışını bozmakta, mağduriyetlere neden olmaktadır.

Mahkemelerden Mülakatlar İçin Hukuka Aykırılık Kararları

Kamu hizmetlerinin ehil ve yetişmiş kamu görevlileri eliyle yürütülmesi için yapılan sınavların, kariyer ve liyakat ilkelerine uygun, objektif ve aynı zamanda yetki, şekil, sebep, konu ve maksat unsurları yönünden yargısal denetime imkân tanıyacak şekilde yapılmasının esas olduğu bilinmektedir. Bu gerçeği olumlayan bir şekilde; mülakatlarda ayrımcılığa uğradığını düşünerek dava açan 15 üyemizden kararı çıkan 7’sinin davaları bu üyelerimizin lehine sonuçlanmış ve İdare Mahkemeleri tarafından sözlü sınavlarının iptal edilerek yeniden yapılması kararları verilmiştir.

Mülakat Sınavının Yeniden Yapılmasını Talep Ettik

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavının yarattığı mağduriyet ve hukuksuzluğun Mahkemelerde de açığa çıkması sonrası Sendikamız tarafından TCDD Taşımacılık A.Ş.ye gönderilen yazımız ile; Mahkeme kararları da dikkate alınarak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının yeniden yapılmasını talep edilmiş ancak bu yazımıza elbetteki olumlu bir cevap verilmemiştir.

Mahkemeler tarafından üyelerimiz lehine verilen kararlar üzerine TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. tarafından 28-29.03.2022 tarihinde yeniden mülakatlara gireceği açıklanmıştır.

Mülakatların yeniden yapılması talebimiz olumlu karşılanmazken Sendikamız tarafından TCDD Taşımacılık A.Ş. ye gönderilen 15.03.2022 tarihli yazı ile; “Mahkeme kararları da dikkate alınarak sınavların yenilenmesi yaşanan bu olumsuzluğun giderilmesi için bir dayanak ve fırsat oluşturmaktadır. … Bu kapsamda mahkemeyi kazanan üyelerimizin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının adil, objektif ve bilimsel yönteme dayalı bir şekilde yapılmasını talep ederiz.”Denilmiştir.

Mahkeme Kararı Sonrası Yeniden Mülakata Giren Üyelerimiz Bir Kez Daha Ayrımcılığa Uğramış Yine Mülakatlarda Elenmiştir.

Sendikamız tarafından ilk yapılan mülakatlar öncesinde TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. yöneticileri ile gerek şifahi görüşmelerimiz de gerekse de yazılı olarak mülakatların ayrımcılık yapılmadan, objektif bir şekilde, mağduriyetlere neden olmadan yapılması yönündeki talebimiz ile kaygı ve endişelerimiz aktarılmış olmasına rağmen mülakat sonuçlarında bu talebimizin maalesef dikkate alınmadığı, hassasiyetlerimizin görmezden gelindiği ortaya çıkmıştır.

Yazılı sınav sonrası yapılan mülakatlarda yaşanan ayrımcılık ve hukuksuzluğun bir benzeri, hatta daha fazlası 7 üyemiz için yapılan mülakatta bir kez daha ortaya çıkmış, aynı ayrımcı ve hukuksuz yaklaşım sürdürülmüş, yeni mağduriyetler yaratılmıştır.

Mülakatta Mahkeme kararlarında yer verilen hususların hiçbirisi dikkate alınmayarak kamera kaydı yapılmamış, tutanak tutulmamış, sorular bir havuzda oluşturularak sınava giren kişiye eşit seçme hakkı tanınmamış, daha önce mülakatlara girenlere 3 soru sorulurken yapılan bu mülakatta 4 soru sorulmuştur.

Mülakata Giren Demiryolcu Üyemize Genel Yetenek Adı Altında Kimyacının ve Tarih Uzmanının Bileceği Sorular Sorulmuştur.

Mülakata giren üyelerimize Genel Yetenek adı altında sorulan sorular genel yetenek olmaktan uzak, art niyetli ve ayrımcı bir şekilde, cevaplanmasının neredeyse mümkün olmayacağı bilinerek sorulan sorulardır.

Bu sorulardan en belirgin olanları ise “Kimya Cetvelinin kaç satır ve sütundan oluştuğu” ile “Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki başkentler ve bu başkentlerin hangi yıllar arasında başkent oldukları” ve benzeri uç sorulardır.

Bu soruların Mülakat Komisyon üyeleri tarafından bile cevaplanamayacağı şüphe götürmezdir.

Bu soruların sorulmasının nedeni; üyelerimizin mülakatlarda başarısız olmalarını kesinleştirmekten öte bir anlam taşımamaktadır.

BTS Düşmanlığı ve Ayrımcı Uygulamaların İsimlerinden Biri de TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. İnsan Kaynakları Daire Başkanı Hüseyin ARSLAN’dır.

Bir süre öncesine kadar sendikamız üye ve yöneticilerinin sürgün edildiği, bizlerin de gerek fiili gerekse de hukuksal mücadelesi ile püskürttüğü saldırının sonrasında normalleşmeye başlayan ilişkilerimizde TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. Genel Müdürü ile yaptığımız görüşmeler olumlu bir seyir izlemiş, mülakatlarla ilgili yaptığımız görüşmelerde haksızlığa izin verilmeyeceği, ayrımcılık yapılmayacağı belirtilmiş olmasına rağmen kurumdaki kimi yöneticilerin kişisel düşmanlıklarının da katkısıyla bugün kurumsal ilişkilerimiz yeniden gerilmiş, yeniden olumsuz bir sürece evrilmiştir.

Özellikle belirtmek isteriz ki TCDD TAŞIMACILIK A.Ş.’nin mevcut İnsan Kaynakları Daire Başkanı Hüseyin ARSLAN tarafından sendikamıza yönelik ayrımcı ve düşmanca tutum ve yaklaşımlara tanıklık etmekteyiz. Gerek demiryollarına ilişkin gerekse de üyelerimize ilişkin olarak yaşanan sorunların çözümü yönündeki girişimlerimizin her seferinde İnsan Kaynakları Daire Başkanı olan Hüseyin ARSLAN tarafından engellendiği, diyalog yollarının bilinçli olarak kapatıldığını görmekteyiz.

Yapılan mülakatlarda böylesi bir tablonun ortaya çıkmasının esas sorumluluğu Sayın Genel Müdür olmakla birlikte İnsan Kaynakları Daire Başkanı Hüseyin ARSLAN ile Genel Müdür Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Erol ARIKAN’ın kişisel düşmanlığının ayrı bir yeri bulunduğunu biliyoruz.

 

Bu Hukuksuzluğun Asıl Nedeni BTS Düşmanlığıdır.

Sendikamız BTS kurulduğu günden bu yana demiryollarının gelişimine katkı sunacak adımlar atarken, kurumda yaşanan olumsuzluklar, yanlışlar ve haksızlıklar karşısında da çalışanların sesi olmuştur. Bu durum kurum yöneticilerini rahatsız ederken, sendikamız nezdinde üyelerimize baskı uygulamak, ayrımcılık yapmak olarak ortaya çıkmıştır.

Yapılan mülakatlar sonuç itibariyle; ortaya çıkardığı adaletsizlik ve yarattığı mağduriyetler nedeniyle; kurum personelinin kuruma güvenini ve aidiyet duygusunu zedelemiş, moral motivasyonunu bozmuş, iş barışına zarar vermiş, sınavların adil yapılmadığı nedeniyle başvurularda ve sınavlara girmekte tereddütler oluşturmuştur.

BTS olarak; 

Yazılı sınavların yeterli olduğunu,

Mülakatların yapılması durumunda ise yazılı sınavın tamamlayıcısı niteliğinde olması gerektiğini,

Bilgi ve liyakati doğru ölçmek ve yazılı sınavın objektif sonuçlarını ortadan kaldırmadan yapılmasını,

gerektiğinin altını bir kez daha çiziyor, mülakat sınavlarının yukarıda yer verdiğimiz görüş ve değerlendirmelerimiz dikkate alınarak, hakkaniyetli bir şekilde, mağduriyetlere yol açmadan yapılması gerektiğini bir kez daha önemle belirtiyoruz.

Sessiz Kalmayacağız!

Haksızlıklara, hukuksuzluklara, adaletsizliklere, keyfiliklere sessiz kalmayan Sendikamıza yönelik yeni bir saldırı niteliği taşıyan mülakat hukuksuzluğu karşısında sessiz kalmayacağız.

Yapılan mülakat sınavı, Anayasa’nın “Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10.Maddesi, 657 Sayılı DMK’nın “Amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumlulukları” başlıklı 10.maddesi, Türk Ceza Kanununun “Görevi kötüye kullanma” başlıklı 257.Maddesine aykırılığı ile açık hukuksuzluklar taşımaktadır.

Hukuka uygun olmadığı mahkemeler nezdinde de ortaya konan tüm idari işlemlerden doğan kamu zararının tazmini noktasında da sorumlular hakkında rücu davalarının da takipçisi olacağımız bilinmelidir.

Mülakat sınavının açıklanmasıyla ortaya çıkan bu ayrımcı ve hukuksuz uygulamalar karşısında üyelerimizin hak ve çıkarlarını korumak için sonuna kadar mücadele edeceğiz.