BES ANTALYA ŞUBE: SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI OLDU BİTTİYE GETİRİLİYOR

BES ANTALYA ŞUBE: SOSYAL GÜVENLİK HAFTASI OLDU BİTTİYE GETİRİLİYOR

PAYLAŞ

 

Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi üyeleri, Sosyal Güvenlik Emekçilerinin sorunlarının bir an önce çözülmesi için vaatlerden çok somut adımlar atılması talebiyle SGK Antalya İl Müdürlüğü önünde eylem yaptı. Yapılan eylemde konuşan BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol Sosyal Güvenlik haftasının her sene olduğu bu sende oldu bittiye getirildiğini belirterek, Sosyal Güvenlik Haftası “Kamuda tasarruf ve verimlilik” adı altında kamu emekçilerine saldırı paketi yayınlanabilen bir hafta haline gelmiştir dedi.

MEZARDA EMEKLİ OLMAYACAĞIZ!

Sosyal Güvenlik Kurumu personelinin kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştığını belirten Devrim Mol Milyonlarca vatandaşa hizmet veren onların emekli aylığını bağlayan sosyal güvenlik emekçilerinin geleceğinde emeklilik görülmemektedir dedi.

Sosyal Güvenlik Emekçilerinin artık sorunlarının bir an önce çözülmesi için vaatlerden çok somut adımlar atılmasını istediklerini ifade eden Devrim Mol çözüm için SGK emekçilerini Büro Emekçileri Sendikası altında birlikte mücadele etmeye çağırdı.

Devrim Mol Sosyal Güvenlik Emekçilerinin ortak mücadele taleplerini ise şöyle sıraladı;

• 5510 Sayılı Yasa değişmelidir. Tüm memur maaş ödemeleri Prime Esas Kazanca dahil edilmeli, yaş haddi kaldırılmalıdır.

• Sosyal Güvenlik Kurumu özerk olmalı, memur ve emekli maaşlarını düşürmek yerine kayıt dışı istihdamla mücadele etmelidir.

• Anayasa Mahkemesi kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!

• Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz!

• SGK Emekçilerine derhal 3600 ek gösterge istiyoruz!

• Sosyal Güvenlik Hizmet Sınıfı/Uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!

• Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2008 Ekim sonrası işe giren sigortalı memurların kayıplarının engellenmesi için çalışma başlatılmasını istiyoruz.

• 2022 Yılında peşkeş çekilen banka promosyon anlaşmasının yeniden yapılmasını istiyoruz.

• Kurum içi tüm unvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmasını istiyoruz.

• Mülakatın kaldırılmasını liyakatın tesis edilmesini istiyoruz

• Personel Servis hakkımızın devam etmesini istiyoruz

• Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!

• İşyerlerimizde kreş istiyoruz

• İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz!

Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz devam edecek!

BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ

MEZARDA EMEKLİ OLMAYACAĞIZ

Bilindiği üzere her sene oldu bittiye getirilen sosyal güvenlik haftası son anda yapılan duyurularla 13-19 Mayıs tarihlerine sıkıştırılarak geçiştirilmelerle yetinilmemiş, maalesef “Kamuda tasarruf ve verimlilik” adı altında kamu emekçilerine saldırı paketi yayınlanabilen bir hafta haline gelmiştir.

Sosyal güvenliğin giderek tasfiye edildiği, emekli aylıklarının açlık sınırının dahi altında kaldığı, 2008 Ekim sonrası işe giren işçi ve emekçileri mezarda emekliliğin beklediği, işsizlerin, gençlerin toplumun önemli bir kısmının sosyal güvenlik kapsamında olmadığı bir ülkede, aslında kutlanacak bir sosyal güvenlik haftasından değil yok edilen gelecekten bahsedebiliriz.

5510 Sayılı SSGSS Yasası ile nüfusun tamamının sosyal güvenlik kapsamında olacağı iddia edilmişti. Ancak emekli aylık bağlanma oranları düşürüldü, daha çok prim gün sayısına daha düşük aylık bağlanan bir sistem hayata geçirildi.

Sosyal güvenlik sisteminin etkinliğini ve niteliğini ölçmek için kapsamı tek başına bir ölçü değildir. Sosyal güvenliğin etkinliği ve niteliği daha çok milli gelirden sosyal güvenliğe ayrılan kaynaklarla ölçülmektedir.

ILO raporuna göre sağlık dahil sosyal toplam sosyal koruma harcamalarının GSYH’ye oranına baktığımızda Batı Avrupa ülkelerinde %26,2, Amerika kıtasında %24,2 iken ülkemizde %13,1 dir. Ülkemiz Arnavutluk hariç Avrupa’da en düşük sosyal güvenlik harcamasına sahip ülke konumundadır.

Şubat 2024 SGK verilerine göre 25.096.600 aktif sigortalı, 16.154.322 emekli toplam 41.250.922 kişi aslında nüfusun kalanının gelir ve sosyal güvenliği sağlamakla yükümlü olup sigortalıların nüfusa oranı 0,48’dir. Yani toplumun yarısı için gerçek anlamda bir sosyal güvenceden bahsetmek mümkün değildir.

5510 Sayılı yasa toplumun emeklilik ve sağlık harcamalarının yükünü 25 Milyon aktif iş gücüne yıkmakla kalmıyor onların geleceğini de, emekli aylık bağlama oranlarını kademeli olarak düşürüyor. Özellikle kamu emekçilerinin emekli aylık bağlama oranları Temmuz 2023’de yapılan seyyanen ödemenin taban maaşa eklenmemesi nedeniyle çalışırken aldıkları maaşın yarısına düşmüştür. 2008 Ekim Sonrası işe giren kamu emekçilerinde ise bu oran yüzde 20’lere kadar düşecektir. Bunun nedeni memur maaşlarının yarıya yakın kısmının ek ödeme, seyyanen ödeme vb. kalemlerden oluşmakta işçilerde olduğu gibi Prime Esas Kazanç hesabına dahil edilmemektedir. Aslında devlet memur maaşlarının yarısını kayıt dışı ödeyerek suç işlemektedir.

Öte yandan 85 Milyona hizmet veren, EYT’nin bütün yükünü sırtında taşıyan sosyal güvenlik emekçilerine bırakınız teşekkür edilmesini; yol, yemek, personel servisi, izin, fazla mesai ücreti v.b. kazanılmış haklarının gasbedilmesi ile karşı karşıyadır.

Çabuk unutuldu, EYT sürecinde sosyal güvenlik emekçilerinin sabah, akşam hafta sonu demeden fedakarca çalışırken bakanların sorumsuz açıklamaları yüzünden vatandaşla karşı karşıya kalmaları. Çabuk unutuldu EYT sürecinde verilen ikramiye, uzmanlık, 3600 Ek gösterge sözleri.

Oysaki 2022 Yılında 689.523 Kişiye emekli aylığı bağlanırken, EYT sonrası 2023 Yılında 2.484. 335 kişiye emekli aylığını, sözlerinde durmayan bakanlar değil olağanüstü gayretle çalışan SGK emekçileri bağlamışlardır. Yasanın yarattığı iş yükü 2024 Yılında da benzer şekilde devam etmektedir. Personel eksikliği nedeni ile bir çok birimde yıllık izinlerin kullanılmasında SGK emekçileri sorun yaşamaktadır. Şimdi ise kamu tasarruf paketi ile personel alımı durdurularak SGK emekçisinin iş yükü bir kez daha katlanarak artacaktır.

Sosyal Güvenlik Kurumu personeli kamu kurumları arasında en düşük ücretle çalıştırılmaktadır. Milyonlarca vatandaşa hizmet veren onların emekli aylığını bağlayan sosyal güvenlik emekçilerinin geleceğinde emeklilik görülmemektedir.

Sosyal Güvenlik Emekçileri artık sorunlarının bir an önce çözülmesi için vaatlerden çok somut adımlar atılmasını istiyor. Çözüm sosyal güvenlik emekçilerinin ortak mücadelesinde Büro Emekçileri Sendikası olarak sendikamızın yetkili olduğu yıllardaki haklarımızı almak ve kazanılmış haklarımıza geleceğimize iş güvencemize sahip çıkmak için tüm sosyal güvenlik emekçilerini aşağıdaki taleplerde ortak mücadeleye çağırıyoruz.

Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak;

• 5510 Sayılı Yasa değişmelidir. Tüm memur maaş ödemeleri Prime Esas Kazanca dahil edilmeli, yaş haddi kaldırılmalıdır.

• Sosyal Güvenlik Kurumu özerk olmalı, memur ve emekli maaşlarını düşürmek yerine kayıt dışı istihdamla mücadele etmelidir.

• Anayasa Mahkemesi kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük istiyoruz!

• Sosyal Güvenlik Kurumu ek ödeme yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100 er puan eklenmesini istiyoruz!

• SGK Emekçilerine derhal 3600 ek gösterge istiyoruz!

• Sosyal Güvenlik Hizmet Sınıfı/Uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!

• Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2008 Ekim sonrası işe giren sigortalı memurların kayıplarının engellenmesi için çalışma başlatılmasını istiyoruz.

• 2022 Yılında peşkeş çekilen banka promosyon anlaşmasının yeniden yapılmasını istiyoruz.

• Kurum içi tüm unvanlar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı açılmasını istiyoruz.

• Mülakatın kaldırılmasını liyakatın tesis edilmesini istiyoruz

• Personel Servis hakkımızın devam etmesini istiyoruz

• Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!

• İşyerlerimizde kreş istiyoruz

• İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz!

Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemiz devam edecek!

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Yaşasın BES!