İKİ HAT SORUNU!-Erbil Karakoç

İKİ HAT SORUNU!-Erbil Karakoç

PAYLAŞ

Bu bahar bahçelerimiz çiçek açacaktı, açmadı.

Bir sistemin sadece ekonomik mekanizmalarına karşı çıkmak yetmez onun ruhuna da karşı çıkmak gerekir. Seçimler geride kaldı. İki sermaye ittifakı arasında geçen yarış kamunun gücünü ve baskı aygıtını elinde tutanın lehine sonuçlandı. Cehennemin kapısını kapatmaya gidenlerin birçoğu o kapıdan içeri girmeyi yeğlerken ötekilerinin ise halkın tüm desteğine ve direncine rağmen kapıyı kapatmak yerine kapının önünde beklemeyi tercih ettikleri görüldü.

 

Bu yaz tüm toplumsal muhalefetin unsurları gibi kamu emekçilerinin de sıcak geçireceği bir yaz olacak. Yedincisi yapılacak olan toplu iş sözleşmesinin üye kaybetmesine rağmen yine yetkili sendikası Memur-Sen. Kamu emek hareketi içiresin de tek muhalif ve emekten yana olan KESK ise önümüzdeki dönemin ihtiyaçlarını karşılayacak gerçek bir toplu sözleşme sürecini iki hat üzerine kurmak zorundadır.

 

Birinci hat; mevcut siyasi iktidarın ve kapitalist sistemin rantçı, kemer sıkmacı, düşük ücretli ve güvencesiz çalıştırma gibi derin yapısal krizlerin emekçilerin sırtına yıkan ekonomik sisteme karşı olması gerekirken. İkinci hattın ise. Derin yoksulluğu meşrulaştıran sistemin manevi ruhuna karşı; laikliği, cinsiyet eşitliğini, insan hak ve hürriyetlerini, bir arada yaşamı savunmayı, liberalizmin aman sendeciliğine karşı toplumcu ve kamucu ruhu diri tutan söylem ve eylemleri önümüze koymalıyız. Her türlü ayrıştırıcı ırkçı ve bölücü söylemlerin yerine insan ve emek odaklı söylemleri ısrarla savunmalıyız.

 

Kapitalizme karşı dirençli ve kuvvetli bir dönüştürücü gücün emek hareketinin gücüyle doğru orantılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Başka bir pozitiflik ise aslında bize yenilgi diye dayatılanın kapitalist ekonomi modelleri arasındaki tercihlerden daha fazlası olmadığıdır.

 

Evet bu yaz kamu emekçileri ve toplumun tüm ötekileri adına sıcak geçecek. Gerçek bir toplu sözleşme ancak eşit kuvvetler arasında yapılır. Masanın farklı uçlarında aynı sistemin sürmesini isteyenler arasında yapılacak bir toplu sözleşme yine kamu emekçilerine büyük yoksulluk olarak dönecektir. Altı dönemdir olduğu gibi.

Son söz yerine, KESK yedinci dönem toplu iş sözleşmesinin sadece ekonomik ruhuna karşı değil onu var eden yukarıdan aşağıya doğru kamu gücüyle örgütlenmiş kamuda liyakatsizliği ön gören, cinsiyet ayrımından tek tipçiliğe karşı kamu emekçilerinin üzerinde fikri hegemonyayı var eden gerici ve muktedire karşı fikri özgürlüklerin savunucusu olmalıdır. Kamuculuğu kazanmak onun sadece araçlarını kazanmak anlamına gelmez kamuculuğun toplumsal ruhunu da kazanmamız gerekir.

Erbil Karakoç

Yapı-Yol-Sen

Genel Örgütlenme Sekreteri.