Ev işçileri iş yasası kapsamında sayılmadığı için çalıştığını ispatlayamıyor.

Ev işçileri iş yasası kapsamında sayılmadığı için çalıştığını ispatlayamıyor.

PAYLAŞ

Minire İnal 2009 yılında çalıştığı evin camını silerken üçüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Minire İnal tedavisinin ardından hukuk mücadelesine başladı, ancak mahkeme hizmet tespit davasını reddetti.

Konya dair Antalya Kadın Platformu bugün SGK İl Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan Selma Yavuz şunları söyledi;

Ev işçisi Minire İnal, 5 Mart 2009’da çalıştığı evin camını sildiği sırada 3.kattan düşerek ağır bir şekilde yaralandı. Omurgası kırıldığı için bir dizi ameliyat sonunda engelli olarak yaşamını devam ettiriyor. 2009 Yılından beri hukuk mücadelesini sürdüren Minire İnal’ın 2015 yılında çıkarılan yasaya istinaden hizmet tespit davası red ile sonuçlandı. 2 yıl boyunca aynı evde çalışmasına ve aynı zamanda başka evlerde de olmak üzere haftada 6 gün çalışmasına rağmen mahkeme çalıştığını görmezden gelerek böyle bir karar verdi. Bu dava sadece Minire İnal’ı değil binlerce ev işçisini ilgilendiriyor. Türkiye’de çoğu kadın olan 1 milyon’a yakın ev işçisi iş yasası kapsamına alınmadığı için işçi olarak görülmüyor. 2015’te çıkan yasaya göre 10 günden az çalışan işçilere sigorta ödenmez, 10 günden fazla çalışıyorsa sigorta zorunluluğu var dendi. Bu düzenleme ev işçilerinin sigortasız, güvencesiz çalışmalarına neden oluyor. Bu yasayla ev işi yüzyıllardır olduğu gibi bu seferde devlet eliyle yine görünmez kılınmıştır.

Bu yasa ile ev işçisi kadınların Anayasada belirtilen eşit yurttaşlık hakları ihlal edilmektedir. 

Minire İnal çalıştığı evin camlarını silerken 3. kattan düşerek ağır bir şekilde yaralanmasına rağmen, yasa Minire’nin kazasını iş kazası saymıyor. Oysa gazete haberlerinden bildiğimiz üzere, yüzlerce ev işçisi kadın çalıştığı evlerde yüksekten düşüyor, temizlikte kullanılan ağır kimyasallara maruz kalarak sağlık sorunları yaşıyor. Anayasa Mahkemesi bu yasa ile ihlal edilen görünmez kılınan ev işçisi kadınların emeğinin de İş Kanunu’nda sayılan işlerden olduğunu kabul etmeli, ev işçisi kadınların diğer işçiler gibi güvence altına olmasının yolunu açmalıdır!

Minire İnal arkadaşımız ve binlerce ev işçisi için buradan bir kez daha sesleniyoruz; ev  işçilerinin güvence altına alınması için bir an önce iş yasası kapsamına alınmalı, 10 günden az 10 günden fazla ayrımı kaldırılmalı, İLO C-189 ev işçilerine insana yakışır iş sözleşmesi imzalanmalı, sigorta, emeklilik ve güvenceli çalışmaları için yasal düzenleme bir an önce sağlanmalıdır. Anayasa Mahkemesi Minire İnal’ın çalıştığını kabul etmelidir. Ev işi yasalar nezdinde de iş sayılmalıdır!

Tüm bunlar yetmezmiş gibi davanın reddedilmesi üzerine SGK  Minire İnal’a icra davası açarak dava masraflarını tazmin etmeye çalışmaktadır. Ülkede yaşanan derin ekonomik kriz koşullarında emeğini, yaşamını çaldığınız Minire İnal’ın 2500 lira olan emekli aylığına mı göz koydunuz?

 Şirketlerden, kurumlardan almadığınız SSK prim borçları için birşey yapmazken gücünüz Minire İnal’a mı yetiyor. Bunu asla kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Biz Antalya Kadın Platformu olarak ev işçilerinin eşit ve adil işçilik hakları için bu davanın takipçisi olduk, olmaya devam edeceğiz. Minire İnal’ın ve ev işçilerinin yanındayız.  Minire İnal’ın ve bütün ev işçilerinin eşit ve adil işçilik hakları derhal tanınmalıdır!

Bir kez daha haykırıyoruz:

Ev işi iş ev işçisi işçidir

Ev işçilerine Güvence

İLO C-189 Ev işçilerine insana yakışır İş Sözleşmesi imzalansın