BTS Meclis Önünden Seslendi: Mülakat Değil Liyakat

BTS Meclis Önünden Seslendi: Mülakat Değil Liyakat

PAYLAŞ

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası TCDD yapılan mulkatalarda yaşanan hukuksuzluklar ve ayrımcılıkla ilgili 19 Şubat’ta iki koldan başlattığı Mülakatlar Kaldırılsın yürüyüşü Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde son buldu.

Yürüyüşün ardından Meclis önünde bir araya gelen sendika üyelerine KESK Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin Egitim-Sen, Yapıyol-Sen, Tumbelsen MYK’larının yanı sıra bir çok milletvekili de destek verdi.

TBMM Çankaya kapısına doğru yürüyüşe geçen BTS üyeleri ve beraberindekiler burada bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Sendika adına basın açıklamasını okuyan BTS Genel başkanı Tonguç Özkan şunları söyledi.

Sendikamız BTS’nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri, Şube Başkanları, yöneticileri, Temsilcileri ve üyeleri olarak 19 Şubat’ta İstanbul ve Diyarbakır’dan yola çıkarak başlattığımız, güzergâh üzerindeki Gar ve İstasyonlarda basın açıklamaları yaparak 2 gündür yollarda olduğumuz “TCDD’de Mülakatlar İptal Edilsin! Mülakatlara Kardırılsın!” yürüyüşümüzün ardından buradayız.

Sendikamızın örgütlü olduğu Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında (TCDD) yine yeni bir mülakat hukuksuzluğu ve ayrımcılığıyla karşı karşıyayız.

TCDD tarafından Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavı kapsamında çeşitli unvanlarda yapılan yazılı ve sözlü sınavlarının sonucunda, geçmişteki örneklerin bir benzeri yaşanarak sendikamız üyeleri mülakatlarda elenirken, yandaş sendika üyelerine yüksek puan verilerek sınavlarda kazanmaları sağlanmıştır.

Bugüne kadar pek çok defa tanık olduğumuz bu ayrımcılığa ve hukuksuzluğa bir kez daha tanık olan bizler, mülakatlar sürecinde TCDD yöneticileri ile görüşerek geçmiş dönemlerde yaşanan uygulamaları hatırlatarak bir daha bu tür hukuksuzluklar ve ayrımcılıklar yaşanmaması gerektiğini belirtilmiş, kurum yöneticileri de kesin bir dille hukuksuzluğa ve ayrımcılığa neden olmayacaklarını belirtmişlerdi.

Mülakat sonuçlarıyla gördük ki yine geçmiş mülakatlarda olduğu gibi kendilerine yakın “sendika”larla elele vererek göstermelik mülakatlarla Avukat, Bölge Kontrolörü, Büro Şefi, EKAY Kontrolörü, Gar Müdürü, İstasyon Şefi, Koruma Güvenlik Şefi, Mühendis, Programcı, Şube Müdürü, Trafik Kontrolörü ve Uzman unvanlarında yüzlerce çalışana unvanlar dağıtıldı.

Bilindiği üzere daha önce yapılan Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında da benzer hukuksuzluklar ve ayrımcılıklar yaşanmış, sendikamız tarafından açılan davaların tamamında sınavlardaki hukuksuzluk tescil edilmiş, kimi sınavlar tümden iptal edilirken kimilerinde ise üyelerimizin mülakat sınavları iptal edilmiş ve bu sınavlar yenilenmiştir.

Hukuksuzluk ve ayrımcılık Mahkeme kararlarıyla kesin bir şekilde ortaya çıkmasına, mülakatları usulüne uygun olarak yapması gerektiğine yer verilmesine rağmen aynı kayırmacılık ve hukuksuzluk sürdürülmüş, mahkemeyi kazanan üyelerimizin tamamı ikinci mülakatta da elenmiştir.

Mahkeme kararlarında yer verildiği üzere; Sınav Komisyonu tarafından mülakat sınavlarının kamerayla kaydedilmesi ve sınava katılanların verdikleri cevapların tutanak altına alınması gerekmekte iken bu işlemler yine yapılmamıştır.

Açıklanan sonuçlarda sendikamız üyelerine sınavı kaybettikleri ve puanları tebliğ edilmekle birlikte kazananların mülakat sorularına verdikleri cevapların doğruluğunun ancak Komisyon tutanaklarıyla, hatta geçmişte mülakatlardaki hukuksuzlukları Mahkeme kararlarıyla kesinleşmiş olan TCDD yönetiminin bu tutanakların değiştirilmesi ihtimali de gözönünde bulundurularak kamera kayıtlarıyla belgelenmesi gerektiği ortadadır.

Sınavlarda düşük puan alan yandaş sendika üyelerinin kayrıldığı, diğer yandan sendikamız üyesi olmayan, başka sendika üyesi olan ya da hiçbir sendika üyesi olmayanlardan da; cemaat tarikat bağlantısı bulunmayan, bakan milletvekili yakını olmayanlar da bu mülakatlarda elenmişlerdir. Yani kısacası arkası ve dayısı olmayanların da hakkı yenmiştir. Haklarının yenildiği, mağdur edildikleri sınav sonuçlarından açıkça ortaya çıkmıştır. Bu durum sendikamız üyelerine ve ötekilere yönelik ayrımcılığın açık göstergesidir.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği adı altında yandaşların atanmaları; kadroların liyakatsiz kişilerle doldurulmasına neden olmaktadır. Bu atamalar kuruma zarar vermekte, demiryolu güvenliğini tehlikeye atmakta, iş barışını bozmaktadır.

Kuruma zarar veren ve iş barışını bozan bu uygulamalar karşısında hukuksal alanda verdiğimiz mücadele sonucunda haklılığımız teyid edilmekle birlikte bu kararlara rağmen TCDD yöneticilerinin hukuksuzluklarını ve ayrımcılıklarını ısrarla sürdürdüklerini görmekteyiz.

Biliyoruz ki Sendikamıza yönelik baskının, üyelerimize yönelik ayrımcı uygulamaların nedeni, BTS olarak bilimsel ve akılcı bir yönetim anlayışını, bu doğrultuda doğru bir ulaştırma politikasını ve bu politikaları liyakatla yerine getirecek kurum yönetici ve çalışanlarının olması gerektiğini ısrarla savunuyor olmamız, buna aykırı adım atıldığında da karşısında olmamızdır.

Bizler hukuksuz ve ayrımcı uygulamalarına bugüne kadar sessiz kalmadığımız gibi bundan sonra da sessiz kalmayacağız.

BTS olarak daha önce ifade ettiğimiz gibi; mülakatların kaldırılmasını, bu sağlanana kadar yazılı puanların aynısının mülakat puanı olarak verilmesini, yazılı sınav sorularını Ölçme ve Değerlendirme Genel Müdürlüğü ya da bağımsız ilgili kurumlar tarafından yapılması gerektiğini, bu sınavların adil, objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir şekilde yapılması gerektiğini savunuyoruz.

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarında yaşanan ayrımcılık ve hukuksuzluğun aracı olan TCDD’de yapılan bu mülakatların iptalini istiyoruz.

Örgütlü olduğumuz kurumlardan Devlet Hava Meydanları İşletmesinde de Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği mülakatları devam etmektedir. Geçmiş dönemlerde yapılan sınavlarda DHMİ yönetiminin ayrımcı ve hukuka aykırı uygulamalarıyla karşı karşıya kaldık ve yine TCDD’de olduğu gibi hukuksal süreçler sonunda haklılığımız Mahkeme kararlarıyla ortaya çıkmıştır. Bu nedenle kaygılarımızı belirtmek isteriz.

Buradan DHMİ yönetimine de sesleniyoruz; aralarında derece yapan, üst sıralarda yer alan bilgili ve birikimli arkadaşlarımızın ayrımcılığa uğramadan, yandaşlık yapılmadan, hukuka uygun olarak adil ve şeffaf bir şekilde mülakatlarının yapılmasını ve sürecin takipçisi olacağımızı belirtmek isteriz.

Sendikamız üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak için her türlü mücadeleyi vereceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Gerek yürüyüşümüz gerekse de burada bizlerle dayanışma gösteren tüm arkadaşlara, kurum temsilcilerine ve katılımcılara teşekkür ederiz.