Zeytinlikler Kazandı

Zeytinlikler Kazandı

PAYLAŞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılmasına yönelik yönetmelik değişikliğine karşı Çiftçi-Sen tarafından açılan dava Danıştay 8.ve 10. Daireleri tarafından oluşturulan müşterek heyet tarafından görüşüldü. Müşterek heyet, Zeytincilik Kanunu uyarınca zeytinlik alanlarda madencilik yapılamayacağına karar verdi.

Çiftçi-Sen’den yapılan açıklamada Davalı Bakanlık tarafından dosyaya Danıştay’da itiraz edilmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, İtiraz sonrasında da, yargılamanın hem Danıştay 8. Dairesi hem de Danıştay 10. Dairesinden oluşan müşterek bir heyetle karara bağlanması gerekçesiyle yürütmenin durdurulması kararını kaldırmıştı. Bu karar ardından, Danıştay tarafından müşterek bir heyet oluşturuldu. Oluşturulan müşterek heyet verdiği kararda, Zeytincilik Kanunu uyarınca zeytinlik alanlarda madencilik yapılamayacağına hükmetti. Bu karar Çiftçiler Sendikası’na dün tebliğ edildi.

Çiftçilerimizi, ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve sosyal koşullar içinde korumak için hukuki yolları etkili bir biçimde kullanan sendikamızın elde ettiği bu başarı diğer dosyalar için de emsal olacaktır. Bu kapsamda da mahkemelerin, hakların güvencesi olması için açtığımız davayı ve ilgili yargı kararını sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Şimdilik kazanan zeytincimiz ve zeytinlik alanlar oldu denildi.

NE OLMUŞTU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın zeytinlik alanlarda madencilik faaliyeti yapılmasına yönelik yönetmelik değişikliğine karşı Çiftçi-Sen Sendikası dava açtı. Açılan davada, Danıştay 8. Dairesi, kanuna aykırı olarak, yönetmelikle zeytinlik alanlarında madencilik faaliyeti yapılmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. İlgili yönetmeliğin yürütmesini de durdurdu. Bakanlık karara itiraz etti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, itiraz sonrasında da, yargılamanın hem 8. Dairesi hem de 10. Dairesi’nden oluşan müşterek bir heyetle sonuçlandırılmasını karar bağladı. Aynı zamanda yürütmenin durdurulması kararını da kaldırdı. Ardından, Danıştay tarafından müşterek bir heyet oluşturuldu. Heyet Zeytincilik Kanunu uyarınca zeytinlik alanlarda madencilik yapılamayacağına hükmetti.