‘TCDD’nin Kreşlere Yaptığı Yüzde 200 Zam Kabul Edilemez’

‘TCDD’nin Kreşlere Yaptığı Yüzde 200 Zam Kabul Edilemez’

PAYLAŞ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), kuruma bağlı kreş ve çocuk bakımevi ücretlerine fahiş zamlar yaptı. TCDD bin 250 TL olan kreş ücretlerine yüzde 200 zam yaparak 3 bin 750 TL’ye yükseltti. TCDD’ye bağlı şirketler ile müdürlüklere gönderilen yazıyla zammın 1 Mart’tan itibaren geçerli olduğu duyuruldu.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası ( BTS ) Genel Sekreteri İsmail Özdemir, yaptığı açıklamada, “Önceki dönem kreş ücreti bin 250 TL iken bu yıl ilgili emir gereği 3 bin 750 TL olmuştur. Ücretler yüzde 200 artarak biranda 3 katı olmuştur. İlgi yazı gereği tüm ebeveynlere ücret artışı bildirilmiştir. TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerine göre, 2023 yılı Şubat ayında geçmiş on iki aylık ortalamalara göre yüzde 71,83 enflasyon gerçekleşmişti” dedi.

MEB ZAM ORANINI YÜZDE 65 OLARAK BELİRLEMİŞTİ

 

“Enflasyon karşısında eriyen ücretler ve geçim sıkıntısı çalışanları zorlamaktadır. Aile bireyleri çalışmak zorunda kalmaktadırlar” diyen Özdemir şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarını bırakabilecekleri kreşlere bile yapılan fahiş zamlarla çalışanlar şaşkınlık içerisinde kalmaktalar. Sendikalarımıza çözüm bulunması, zamların makul seviyeye çekilmesi taleplerini iletmekteler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Eğitim Kurumlarının Ücretlerindeki fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek ve piyasa düzenlemek amacıyla Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  6 Ocak 2023 tarih ve 32065 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştı. Söz konusu bu değişiklikle ilgili Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması ve velilerin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu yılki ücret artışı oranını yüzde 65 olarak belirleme kararı aldıklarını ifade etmişti.”

Ülkemizdeki kontrolsüz enflasyon ve fahiş fiyat artışları için iktidar yetkilileri bir taraftan ‘’ muhalefetin yaygarası ‘’ diye önemsemezken diğer taraftan Ticaret Bakanlığı ekiplerinin, perakende satış noktaları ve elektronik ticaret mecralarında ürünlerin satışlarına ilişkin denetimler yapıldığı ifade edilmektedir. Yapılan tespitlerin ‘’ Haksız Fiyat Değerleme Kurulu’’ toplantısında ele alındığı ve 353 firmanın ‘’ fahiş fiyat artışı yaptığına’’ hükmedildiği yine hükümet yetkililerince firmalara, 84 milyon 975 bin lira ceza kesildiği açıklandı diye konuşan BTS Genel Sekreteri İsmail Özdemir yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi;

Son yıllardaki kontrolsüz fiyat artışları, yüksek enflasyon ülkemizin önemli sorunlarındandır. Ücretlilerin, gelirlerinin giderlerini karşılamakta zorlandığı toplumun malumudur.

Yapılan fiyat artışlarının tarifi Arapça kökenli bir sözcük olan Fahiş ile tarif edilmektedir. Anlamı ölçüyü aşan, aşırı, çok fazla, ölçüsüz gibi anlamlar taşımaktadır. Fahiş Fiyat deyimi ise, satışa sunulan mallar ve hizmetler için talep edilen ölçüyü aştığı görülen satın alma bedellerini tanımlamak için kullanılmaktadır.

Ülkemizdeki kontrolsüz enflasyon ve fahiş fiyat artışları için iktidar yetkilileri bir taraftan ‘’ muhalefetin yaygarası ‘’ diye önemsemezken diğer taraftan Ticaret Bakanlığı ekiplerinin, perakende satış noktaları ve elektronik ticaret mecralarında ürünlerin satışlarına ilişkin denetimler yapıldığı ifade edilmektedir. Yapılan tespitlerin ‘’ Haksız Fiyat Değerleme Kurulu’’ toplantısında ele alındığı ve 353 firmanın ‘’ fahiş fiyat artışı yaptığına’’ hükmedildiği yine hükümet yetkililerince firmalara, 84 milyon 975 bin lira ceza kesildiği açıklandı.

Benzer açıklamalar zaman zaman yapılmaktadır. Deprem sonrası ‘’ acil ihtiyaç ürünlerini fahiş fiyata satan firmalara cezalar yağdırdık’’ yine Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarla duyurulmaktadır.

Enflasyon karşısında eriyen ücretler ve geçim sıkıntısı çalışanları zorlamaktadır. Aile bireyleri çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Çocuklarını bırakabilecekleri kreşlere bile yapılan fahiş zamlarla çalışanlar şaşkınlık içerisinde kalmaktalar. Sendikalarımıza çözüm bulunması, zamların makul seviyeye çekilmesi taleplerini iletmekteler.

Kreş Ücretleri konulu 01.03.2023 tarih ve E-12475579-813.01.03.99[813.01.03.99;813.01.01.99]-448118 sayılı TCDD Genel Müdür Yardımcısı ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı imzalı yazı ile “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” hükümleri doğrultusunda 01 Mart 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; “a) Teşebbüsümüz ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları personeli, emeklileri ve bunların eşleri ile altsoylarının (torun, torun çocuğu) çocuklarına ve şehitlerin eş, anne baba ve çocukları ile gaziler, harp ve vazife malulleri ve bunların eş, anne, baba ve çocuklarına uygulanan, her çocuk için aylık bakım ücreti 3.750,00 TL (KDV dâhil) olarak, b) (a) fıkrasında yer alanların dışında kalanların çocuklarına, Teşebbüsümüz personeli için belirlenen tarifenin %50 fazlası olan 5.625,00 TL (KDV dâhil) olarak belirlenmiştir.”

İlgili yazı gereği ebeveynlere ücret artışı bildirilmiştir. Ancak söz konusu ücretler önceki yıl uygulanmakta olan ücretlere %200 zam uygulanmıştır.

Önceki dönem kreş ücreti 1.250,00 TL iken bu yıl ilgili emir gereği 3.750,00 TL olmuştur. Ücretler %200 artarak biranda 3 katı olmuştur. İlgi yazı gereği tüm ebeveynlere ücret artışı bildirilmiştir.

TÜİK Şubat ayı enflasyon verilerine göre 2023 yılı Şubat ayında geçmiş on iki aylık ortalamalara göre %71,83 enflasyon gerçekleşmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Özel Eğitim Kurumlarının Ücretlerindeki fahiş fiyat artışlarını kontrol etmek ve piyasa düzenlemek amacıyla Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 6 Ocak 2023 tarih ve 32065 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanmıştır.

Söz konusu değişiklikte; “Madde-1 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir önceki yılın ortalama (Y.İ-ÜFE+TÜFE)/2 oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir” ibaresi “yapılacak artış oranı, yılsonu TÜFE oranı dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen oranı aşmayacak şekilde tespit edilir” şeklinde değiştirilmiştir.”Söz konusu bu değişiklik Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer, 2023 yılındaki enflasyon beklentisinin düşük olması ve velilerin bu süreçte desteklenmesi bağlamında Millî Eğitim Bakanlığı olarak bu yılki ücret artışı oranını yüzde 65 olarak belirleme kararı aldıklarını ifade etmiştir.

Doğrunun yanlışın ne olduğunu tuttuğu tarafa bakarak anlamaya koşullandırılmış insanlara bakış açısının yanlış olduğunu anlatmak sendikal işleyişteki zorluklarımızdandır. Eskilerden kalma bir söz vardır ‘’bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim’’. Özellikle gelir dağılımındaki adaletsizliğin, eşitsizliğin ekonomik yansıması sosyal yaşam koşullarını zorlaştırdığı ve giderek her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır. Yapılması gereken sosyo-ekonomik politik anlayışın sorgulanmasıdır. Kamusal, toplumsal bir anlayıştan taraf değilseniz yaşam faturası güçleşmektedir. Ondandır ki taraf olunan siyasal anlayışın ekonomi politiğinin bilinmesi ve sorgulanması refah içerisinde yaşamanın ön koşuludur..