SGK Emekçileri İş Bıraktı

SGK Emekçileri İş Bıraktı

PAYLAŞ

Büro Emekçiler Sendikası üyesi SGK Emekçileri ülkenin dört bir tarafında SGK müdürlükleri önünden taleplerini haykırdı “İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz.” konulu basın açıklaması gerçekleştiren BES üyeleri iş yükünün iki hatta üç katına çıktığını ifade ettiler. Yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi;

Bilindiği gibi ülkemiz ekonomik anlamda gittikçe derinleşen bir çöküntüye sürüklenirken aynı zamanda yaşanan depremin yarattığı büyük yıkımla uğraşmaktadır. Ancak ekonomide yaşanan çöküntü, iktidar mensuplarının iddia ettikleri biçimiyle “dış güçlerin” bir büyük oyunu olmadığı gibi, deprem sonrasında yaşanan bu büyük dram da tamamen bir doğa olayına veya kader planına bağlanamaz, bağlanmamladır. Biz emekçiler biliyor ve bir kez daha altını çizerek söylüyoruz ki; yaşanan ekonomik çöküntünün sebebi, iktidarın geniş halk kesimlerinin daha çok yoksullaşmasını tercih etmesi ve kendi yandaş sermaye gruplarına servet aktarmasıdır. Yine deprem felaketi sonucunda yaşananların nedeni günübirlik seçim kazanmak amacıyla çıkarılan imar afları, denetlenmeyen yapılaşma, göz yumulan imar yolsuzluk ekonomisidir. Bu açgözlü rant ekonomisinin bizlere yaşattığı bu ağır mağduriyeti asla kabul etmiyoruz. Yaşadığımız bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için daha fazla mücadele edeceğimizi ve sorumlularının da bağımsız yargı önünde hesap vermesinin takipçisi olacağımızı bu vesile ile kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Değerli Basın Emekçileri;

Sosyal Güvenlik Emekçileri bu ekonomik ortamda kamuda en az ücret alarak yoksulluğa mahkum edilmenin yanında bir de ağır iş yükü ile baş etmeye çalışmaktadır.

Yine büyük bir felaket olarak yaşanan 1999 depremi fırsat bilinerek, sendikaların yoğun itirazına rağmen çıkarılan emeklilik düzenlemesinin yarattığı yaş mağduriyetini gidermek için çıkarılan ve hiçbir yapısal düzenleme ve önlem alınmadan alelacele uygulamaya konulan yasa neticesinde Sosyal Güvenlik Emekçileri ağır bir angaryayla baş başa bırakılmış durumdadır.

Değerli Basın Emekçileri;

Yasal düzenleme daha kamuoyu ile paylaşılmadan Sosyal Güvenlik Merkezlerinin önünde hizmet borçlanması talebiyle uzun kuyruklar oluşmuştu. Bugün gelinen nokta itibarıyla Sosyal Güvenlik Emekçileri normal iş yükünü katbekat aşan bir iş yüküyle baş başa bırakılmıştır.

Bu yoğunluğun mevcut personelle karşılanması mümkün değildir. Sorunun çözümü için başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere kurum yetkililerini acil yeni personel alımı yapmaya davet ediyoruz. Aksi takdirde artık rutin hale gelen prim aflarıyla beraber diğer işlerin de yetiştirilmesinin mümkün olmadığının, kurumun kilitlenme noktasına geleceğinin altını bir kez daha çizerek bu ağır çalışma koşullarına ARTIK YETER! diyoruz.

 

 

Değerli Basın Emekçileri;

Sosyal Güvenlik Emekçilerini bu ağır iş yükü ile baş başa bırakanlar, bizlerin geçmişten bugüne yaşadığı ekonomik kayıpları görmezden gelmeye devam etmektedir.

Ne yazık ki kamuda tasarruf deyince ilk olarak kamu çalışanların mevcut haklarını kısıtlamak akla gelmektedir. Bunun en çarpıcı örneği 2012 yılında yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile daha önceden SGK Emekçilerinin almakta olduğu yılda iki asgari ücret tutarındaki ikramiye ile kimi ek ödemelerin sözde “eşit işe eşit ücret” adı altında kaldırılmasıdır. Sendikamızın Anayasa Mahkemesine başvurusu sonucu verilen iptal kararına rağmen kurum idaresinin kararı uygulamaması çalışanların haklarının yük olarak görüldüğünün ifadesidir.

Sosyal Güvenlik Emekçilerinin geçmişe dönük mağduriyetlerinin yanına bir de, 3600 ek gösterge düzenlemesi dışında bırakılması eklenmiştir. Ek gösterge düzenlemesinde 85 milyon vatandaşımıza hizmet veren SGK Emekçisi görülmemiş, emeği yok sayılmıştır.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Mücadele Arkadaşlarım;

Kimi kurumlarda iş yoğunluğu nedeniyle farklı isimler altında ek ödemeler yapılmaktadır. Adalet Bakanlığı çalışanları için adalet hizmetleri tazminatı, Sağlık Bakanlığı çalışanları için döner sermaye ödemeleri, Millî Eğitim Bakanlığı’nda ek ders ücretleri, Belediye çalışanlarına denge tazminatı gibi… SGK, doğumdan ölüme tüm vatandaşlarımıza hizmet vermekte olup, mevzuat yoğunluğu ve iş yükü açısından en yoğun kurumlardan biridir. Buradan bir kez daha sesleniyoruz:

Sosyal Güvenlik Kurumu Emekçileri olarak 2012 yılında haksız ve hukuksuz bir biçimde kesilen ve mahkeme kararına rağmen halen ödenmeyen ikramiyelerimizi ve diğer ek ödemelerimizi geriye dönük alacaklarımızla birlikte istiyoruz!

Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliğinde yer alan ek ödeme puanlarına 100’er puan eklenmesini istiyoruz!

Ek gösterge düzenlemesinde yok sayılan SGK çalışanlarına da 3600 ek gösterge istiyoruz!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda olduğu gibi, kurum içi uzmanlık kadrolarının ihdas edilmesini ve sosyal güvenlik tazminatı ödenmesini talep ediyoruz!

Ücretsiz yemek hizmeti istiyoruz!

Bugünlük eylemimizi sonlandırırken, kurum çalışanların haklı taleplerinin kalıcı bir kazanıma dönüşmesi için, yetki alanımızda bulunan bütün sendikaların yan yana gelerek birlikte mücadele etmesini önemsiyor ve birlikte mücadele etmeye çağırıyoruz. İnanıyoruz ki, bizlerin birlikte, yan yana mücadele etmesi, haklı taleplerimizin kazanıma dönüşmesine katkı sunacaktır.

İnsan onuruna yakışır koşullarda çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz.

Yaşasın onurlu mücadelemiz!

Yaşasın BES!