Sağlık emekçilerinin “ Vergide Adalet” eylemi 6. Haftasında

Sağlık emekçilerinin “ Vergide Adalet” eylemi 6. Haftasında

PAYLAŞ

Sağlık emekçilerinin “ Vergide Adalet” eylemi 6. Haftasında

Sağlık emekçileri Vergide adalet eyleminin 6.’sını Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaptı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi ve Antalya Tabip Odası (ATO) odası öncülüğünde yapılan eyleme Devrimci Sağlık İş Sendikası Akdeniz Bölge Şubesi’de (Dev Sağlık -İş) katıldı.

Akdeniz Üniversitesi A Blok önünde yapılan eylemde vergi adaletsizliği yanında Akdeniz Üniversitesi’nde yaşanan teşvik ödemesi, kadro sorunu ve mobbing gibi konulara da dikkat çekildi.

Kurumlar adına ortak basın açıklamasını SES Antalya Şube Eş Başkanı Şükran İçöz okudu.

Bugün bir kez daha çözümlenmeyen sorunlarımızı dillendirmek için bir aradayız diyen Şükran İçöz; “ Sizin de bildiğiniz gibi cebimize daha girmeden eriyen ücretlerimizden yüksek vergi kesintisine karşı eylemlerimiz 6. haftasında. Aile Sağlığı Merkezi çalışanları altı haftadır ‘Vergide Adalet İstiyoruz!’ diye kendi Aile Sağlığı Merkez (ASM) lerinden eylem yapıyor sesini duyurmaya çalışıyor. Ancak vergi kesintileri sadece aile sağlığı merkezlerinde değil bordrolu çalışan tüm emeği ile geçinenlerin ortak sorunudur” dedi.

Çarşamba günleri yaptığımız ‘Vergide adalet istiyoruz!’ eylemlerimizdeki talebimizde ısrarcıyız diyen Şükran İçöz “vergi dilimi oranı %15’de sabit kalana dek mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Hükümete talebimizi açık bir şekilde bir daha yineliyoruz: Kamudan yüksek vergi muafiyetleriyle vergi aflarıyla beslediğiniz, büyüttüğünüz bir avuç şirkete sağladığınız desteklerden vazgeçerek, halkın sağlığı için fedakârca canını riske atarak hizmet veren sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığını verip, haksız ve adaletsiz vergi kesintilerinden vazgeçin” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşanan sorunlara da değinen Şükran İçöz;

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin sorunlarını tek tek listelesek buradan YÖK’e kadar uzanır ama öncelikle belirtmek ve çözüme kavuşmasını istediğimiz bazı sorunlarımızı sizinle paylaşmak istiyorum dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yaşanan sorunların başında teşvik ödemelerindeki adaletsizliğin geldiğini söyleyen Şükran İçöz konuşmasının devamında şunları belirtti;

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde çalışan farklı meslek gruplarına bağlı emekçiler arasında ciddi farklar bulunmaktadır.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde aynı birimde eşit koşullarda olan sağlık çalışanı ile Akdeniz Üniversitesi sağlık çalışanı arasında ciddi fark olduğu bilinmektedir. İş barışını bozan, emeğimizi değersizleştiren bu uygulama hakkında acilen yeni bir düzenleme yapılması ve mağduriyetimizin giderilmesi gerekmektedir.

Yine kurum içerisinde liyakatsiz atamalar, keyfi uygulamalar da sorunlarımızın arasında yer almaktadır. Keyfi ve plansız yer değişiklikleri, mobbinge varan psikolojik baskılar çalışanların mutsuzluğunu derinleştirirken idarenin çözüme kapalı tutumu ve kişilere yönelik tehditleri ise bizim açımızdan asla kabul edilebilir değildir.

Personel açığının giderilmesi için kadro açılmalı, hastanenin çalışma koşullarında ve teşvik ödemelerinde düzenleme yapılmalıdır. İfade ettiğimiz acil sorunlarımızın dışında onlarca sorunumuzda çözülmeyi beklemektedir. Akdeniz Üniversitesi yönetimi bir an önce sağlık çalışanlarının taleplerini görmeli ve çözmek için gerekli çabayı sarfetmelidir.

Fazla mesai, angarya iş yükü, görevi dışında işlerin yaptırılması, işyeri veya görev yeri değişikliği gibi uygulamalar nedeni ile istifa edenler hatta istifa etmeyi düşünen arkadaşlarımız var.

Sözlerimiz duyulana dek her türlü eylem ve etkinlik hakkımızı kullanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bizler yandaş sendikaların yaptığı gibi görev savan açıklamalar değil, sorunlarımızın çözümünü esas alan eylem ve etkinlikler yaparak Akdeniz Üniversitesi çalışanlarının haklarını almasını sağlayacağız.

Bu SES’e kulak verin…”

Mücadele edenler her zaman kazanamayabilirler ancak kazananlar her zaman mücadele edenlerdir diyerek sözlerimi tamamlarken hepinizi birlikte mücadele ile kazanacağımız haklarımıza olan inancımla selamlıyorum.