Sağlık Emekçilerinin Beyaz G(ö)REV’i Yurdun Dört Yanında Başladı

Sağlık Emekçilerinin Beyaz G(ö)REV’i Yurdun Dört Yanında Başladı

PAYLAŞ
Ankara Hacettepe Üniversitesi

Taleplerinin karşılanması amacıyla greve giden hekimler ve sağlık emekçilerinin 14-15 Mart tarihlerinde aldıkları iş bırakma eylemi bugün yurdun dört bir yanında yoğun katılımla başladı. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) ve Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de aralarında olduğu 10 sağlık örgütünün çağrısıyla yapılan eylem kapsamında, hiçbir sağlık kurumunda acil sağlık hizmetleri dışında hizmet verilmeyecek. Bugün başlayan ve yarın da devam edecek eylemde, sağlıkçılar taleplerini tekrar dile getirerek, iktidarın duymazdan geldiği haklarını istedi.

İstanbul

 

Sinop

 

Adana