“Onurlu Bir Gelecek, Kazanılacak Koca Bir Dünya İçin Sendikalaşmak Gerekiyor”-GüvenTürkay*

“Onurlu Bir Gelecek, Kazanılacak Koca Bir Dünya İçin Sendikalaşmak Gerekiyor”-GüvenTürkay*

PAYLAŞ

 

Kamu emekçilerinin sendika aidatında %2 barajının iptal gerekçesi Resmi Gazetede yayımlandı. CHP’nin açmış olduğu iptal davası, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı ile yürürlüğe girmiş oldu diyen Güven Türkay  “ Kamu emekçilerinin “sendikalaşma oranını yükseltmek” amacıyla “toplu sözleşme ikramiyesi ” adı altında ödenen bu ücretler, aslında yandaş sendikaları güçlendirmek için yapılmıştı diyen Güven Türkay şunları ifade etti;

Bu duruma ilk büyük tepkiyi Memur Sen gösterdi. AKP iktidarına yakınlığı ile bilinen sendika, CHP ve Anayasa Mahkemesini suçladı. İşveren yanlısı Memur Sen, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile “toplu sözleşme ikramiyesinin memurun cebinden alındığını” iddia etti. Esas itibariyle sadece toplu sözleşme masasına oturan sendikanın üyelerine (yani kendilerine) toplu sözleşme ikramiye ödenmesini savunan bu oluşum, diğer sendikaları hiçe saymakta, kazanılmış hakları bir bir hiç etmekte, kamu emekçilerini yoksulluğa mahkum etmektedir.

 

KAMU EMEKÇİLERİNİN “SENDİKALAŞMA ORANINI YÜKSELTMEK” AMACIYLA “TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ ” ADI ALTINDA ÖDENEN BU ÜCRETLER, ASLINDA YANDAŞ SENDİKALARI GÜÇLENDİRMEK İÇİN YAPILMIŞTI.

Memur Sen’i politik ve hayat tarzı olarak benimsemeyenler bile maalesef -görevde yükselmek-, -tayin olmak-, -toplu sözleşme ikramiyesi- almak gibi yollara girerek üye oldular. Sahici olmayan üye sayısı, zaman zaman korku ve baskı unsuru olarak idareciler tarafından çalışanlara uygulandı. İşçi sınıfının onurlu kamu emekçileri, toplu sözleşme ikramiyesi değil, insanca yaşayabilecek bir hayat istiyor.

Anayasa Mahkemesinin vermiş olduğu bu karardan çok verilen karşı oy ve gerekçesi  dikkati çekmektedir. Karşı oy gerekçesinde düzenleme için;

“Kamu görevlilerinin örgütlenmesine katkı sağladığı, sendikacılığı teşvik ettiği,  örgütlü hak arama mücadelesini güçlendirdiği, sendikalaşma oranında yükseltmeyi amaçladığı açıktır.”

“Örgüt gücü yüksek olan güçlü sendikalar ile toplu sözleşme masasına oturulması sonucunu sağlayacak şekildedir.”

“Kamu çalışanlarının işveren karşısında dengeli bir toplu pazarlık sürecini sağlayabileceği sonucunu doğurmaktadır.”

ONURLU BİR GELECEK, KAZANILACAK KOCA BİR DÜNYA İÇİN SENDİKALAŞMAK GEREKİYOR.

Güçlü sendikacılığa devamlı gönderme yapılmakta, pazarlık sürecinin güç dengesiyle ilgili olduğu vurgulanmaktadır.

AKP iktidarı ve genel başkanında sıkça dile getirdiği “Güçlü Türkiye”  mottosu, karşı oy gerekçesinde de karşımıza çıkıyor. Güçlü sendikanın ne anlama geldiğini iktidar -sendika ilişkisinden biliyoruz. Evet sendikalaşmak gerekiyor. Ama oranı yükseltmek için değil, toplu sözleşme ikramiyesi için hiç değil. Onurlu bir gelecek, kazanılacak koca bir dünya için sendikalaşmak gerekiyor

Güven Türkay- BES Antalya Şube Sekreteri