Öğrenciye müşteri, öğretmene tahsildar muamelesi yapılıyor

Öğrenciye müşteri, öğretmene tahsildar muamelesi yapılıyor

PAYLAŞ

Ataşehir’de okullarda başlatılan bir proje kapsamında öğrencilerden para istendi. İlçe milli eğitim müdürlüğü bunun mümkün olmayacağını savunurken, Eğitim Sen konu hakkında soruşturma talep etti.

İstanbul Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün başlattığı bir proje kapsamında öğrencilerden para istendiği iddia edildi. Okullara 9 Şubat’ta gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı: “Müdürlüğümüzce yürütülen ‘Çınarın Gölgesinde – İzli-yorum’ Projesi kapsamında hem ilgili karakterler hem de temsil ettikleri değerler noktasında farkındalık oluşturulması hedefiyle Müdürlüğümüze bağlı Resmi İlkokullarda Nasreddin Hoca, Ortaokullarda Mehmet Akif Ersoy ve Liselerde Necip Fazıl Kısakürek’in hayatları ile ilgili hazırlanacak tiyatro oyunlarının tüm öğrencilerimize izletilmesi, tiyatro gösteriminden sonra yapılan çalışmaların verimliliğini ölçeklemek amacıyla ön test ve son test yapılmasının uygun görüldüğü Makam Onayı ekte gönderilmiştir. İlgi makam onayı doğrultusunda yazımız ekinde gönderilen dikkat edilecek hususlara azami özen gösterilerek takvime uygun olarak gerçekleştirilecek olup, bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.”

Yazıda öğrencilere oyunlarla ilgili ön test ve son test gibi uygulamaların yapılacağı aktarıldı. 7 Mart’ta ise okullara ikinci bir yazı gönderilerek güncelleme yapıldığı ifade edildi. Bunun ardından bazı okul idareleri öğrencilerden güncellemenin ardından 10’ar TL Bu tutarın 3 TL’lik kısmının maliyet olarak ilgililere ulaştırılacağı ifade edildi. Bunun toplanması ise öğretmenlere bırakıldı.

Bazı okul idareleri okul gruplarına “Arkadaşlar ilgili resmi yazı gereği, okulumuzda yapılacak tiyatro gösterimi için öğrencilerimizden 10 TL toplamanızı ve Okul Aile Birliğine teslim etmenizi rica ederiz… Özel bir etkinlik olmayıp, ilçe Milli Eğitimin Çınar’ın Gölgesi’ projesi kapsamında tüm okullarda uygulanan bir etkinliğidir” yazılı mesajlar attı.

SORUŞTURMA TELEBİ

İstanbul Eğitim Sen 2 No’lu Şube konuyla ilgili il milli eğitim müdürlüğüne yazı yazarak soruşturma talep etti. Yazıda şunlar denildi: “Okul idarecilerine gayri resmi olarak WhatsApp gruplarından gönderilen “İzli-Yorum Projesi Etkinlik Sürecinde Dikkat Edilecek Hususlar” kısmının E maddesine ücret bölümü eklenerek okullarda öğrencilerden 10 TL para toplanması istenmiştir. Okul idarecileri belirlenen ücretin toplanması için de öğretmenleri görevlendirmektedir. Resmi yazı içeriğinde yer almayan ücret talebinin okul idarecileri tarafından öğretmenlere duyurulması, öğretmenlere baskı yapılması ve proje kapsamında para toplanması kabul edilemez. Ayrıca; resmi yazı ekinde olmayan ücret kısmının kaymakamlık onayından sonra eklenip eklenmediğinin araştırılıp, söz konusu durumun netliğe kavuşturularak, kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi gerekmektedir.”

ÇAYAN ÇALIK

Soruşturma talebi için ilçe milli eğitime başvuran Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube’nin Başkanı Çayan Çalık şu açıklamayı yaptı: “Projeye katılımı istenen öğrencileri birer müşteri olarak gören anlayışın kamusal eğitimle bağdaşmadığının altını çizmek isterim. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından garanti yolcu sayısı veya araç sayısı verilen ihalelerde olduğu gibi bir yöntemin tercih edildiği, dilekçemizde de adı geçen tiyatro grubuna öğrenci garantili destek sağlandığı anlaşılmaktadır. Bu konuda daha ilginç olanı ise resmi yazı ekinde olmayan ücret kısmının kaymakamlık onayından sonra eklenip eklenmediğinin araştırılıp, söz konusu durumun netliğe kavuşturularak, kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi gerektiğidir.Öğrenciler müşteri, öğretmenler okuldaki tahsildar değildir. Eğitim alanına yapılan neoliberal ve gerici müdahaleler, her düzeyde saldırıya dönüşmüştür. Bu saldırıları boşa çıkarmak, sahip çıkmaya devam ettiğimiz kamusal, laik ve demokratik eğitimle mümkün olacaktır.”

Öte yandan Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi ise öğrencilerden bu şekilde para toplanamayacağını belirtti.