“Meşruiyet İlkesi”-Erbil Karakoç

“Meşruiyet İlkesi”-Erbil Karakoç

PAYLAŞ

Sefaletimizi küçümsememize yol açan kudretli dikkat dağıtıcılara, medya gibi sefaleti azaltan yedek ikame ediciler ile sadaka dağıtıcısı olarak konumlanmış sendikalara karşı, duyarsızlaştırılan emekçileri yeniden kazanmak için dayanışmacı eyleme ve sosyal mücadeleye aktif hazır ve istekli olma durumuna yöneltecek kültürel-bilinç alanların oluşturulması şarttır. Üstte “örgütlerin” birliği aşağıda emekçilerin birliği anlamına gelmez.

Türkiye de birçok siyasal-ekonomik kırılma yaşanırken bunun kamu emekçilerine ve kamu emekçileri içerisinde örgütlenmiş truvalar eliyle bir bütün olarak kamu emekçilerinin nasıl apolitikleştirildiğine şahit olduk. Uzun bir yoldan gelen ve birçok kavşağı emekçi bilinciyle aşan kamu emekçileri hareketi elbette hiçbir dönem çaresiz kalmadığı gibi asla suyun yolunu bulacağı açmazına da düşmemiştir. Kimi zaman kamu emekçilerinin bütününe kimi zaman ise kamu emekçileri ile birlikte halkın bütününe yönelik yapılan “siyasi ekonomik ekolojik saldırılar karşısında” fili meşru mücadele hattıyla cevap vermiştir. Gün gelmiştir gerici eğitime karşı alanları zapt etmiştir. (Egitim-Sen) Gün gelmiştir köprüleri geçişe kapatmıştır. (Yapı-Yol-Sen) Gün gelmiştir vergide adalet için yüz binlerin sesi olmayı başarmıştır.(BES) Gün gelmiş yasaya bakmadan toplu sözleşme imzalamış fili meşru fikriyatını hayata geçirmiştir. (Tüm-Bel-Sen) Gün gelmiş trenleri Ankara garına hapsetmiş nitelikli ulaşım hakkını savunmuştur. (BTS) Gün gelmiş parasız sağlık diyerek en zor koşullarda canlarını dişlerine takarak hem görevlerini hem grevlerini yapmışlardır. (SES) Gün gelmiş halkın haber alma hakkı ve postacılık hizmetlerinin adil dağıtımı için sürgünlere baskılara rağmen yürüyüş kollarıyla umudu büyütmüşlerdir . (Haber-Sen) Gün gelmiştir başta madenler olmak üzere ekolojik yıkıma karşı hem fili hem hukuki mücadele yürüten ve kazanımlar elde ederek (ESM) suyun akışını tersine çevirmiştirler. Elbette büyük bir mücadele tarihine sahip olan KESK’in kazanımları emek hareketine katkıları bir çok mücadele pratiklerini buraya yazılacak kadar kısa olamaz. Ancak şunu mutlaka belirmekte fayda var. Memurdan kamu emekçisi yaratan ve o yarattığı kamu emekçisi zihniyeti ile meydanlarda polis barikatlarını aşan KESK, memuru iş yerlerinde hapsolduğu siyasi ve sosyal sıkışıklıktan kurtarmış tek örgüttür.

Emek hareketinin genel krizi ile birlikte kamu emekçileri hareketi de uzun zamandır süregelen bir kriz içerisindedir. Emeğin parçalandığı ve güvencesizleştirildiği gelişmeler karşısında birleşik ve bütünlüklü bir örgütlenme sürecinin geliştirilememiş olmasından kaynaklanan krizi aşmanın yolları kamu emek hareketi içinde memuru apolitikleştirerek ve onu sivil toplumculuğun bile gerisine indirgemeci bir alana hapsetmeye çalışan sendikalarla yan yana gelmekte aranamaz.

Bugün tüm hakları elinden alınmış, geleceksizleştirilmiş ve sefalete mahkum edilen emekçilerin büyüyen tepkilerine karşın emek hareketinin etkisizliğinin devam etmesi için işveren sendikacılığı misyonunu üstlenmişlerin emekçilere verebilecekleri hiçbir şey yoktur. Kaldı ki farklı etkenler ortadan kalktığında bu sendikalardaki üye sayıları da hızla eriyecektir. Sefaletimizi küçümsememize yol açan kudretli dikkat dağıtıcılar, medya gibi sefaleti azaltan yedek ikame ediciler ile duyarsızlaştırılan emekçileri yeniden kazanmak için dayanışmacı eyleme ve sosyal mücadeleye aktif hazır ve istekli olma durumuna yöneltecek kültürel-bilinç alanların oluşturulması şarttır. O erime başladığı zaman KESK in meşruiyeti zedelenmemiş olmak zorundadır. Eylem birlikteliği denilerek diplomatik adımlarla yürütülecek her türlü görüşme birliktelik ilkesiz siyasetin tuzaklarıyla doludur. Üstelik kendi örgütlerinde dahi kapsayıcı olamayan sendikalarla yapılacak her türden etkinlik KESK üzerinden ötekilere meşruiyet kazandırırken KESK in ise iş yerlerinde örgütlenme alanını daraltacaktır.

Erbil Karakoç

Yapı-Yol-Sen myk

Örgütlenme Sekreteri