KADINLAR, KADINLARI ALANA ÇAĞIRIYOR

KADINLAR, KADINLARI ALANA ÇAĞIRIYOR

PAYLAŞ

8 Mart KADINLARIN Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü

8 Mart’ın sadece kadınlar tarafından örgütlenmesi ve alanda sadece kadınların olması, kadınların politik özneleşmesi açısından çok önemli ve güçlendirici bir mücadele günüdür .

Elbette mücadelede, alanda ve hayatın birçok noktasında ortak bir yaşam içindeyiz. Karma yapacağımız eylemler de olacaktır ama bugün o gün değil!

8 Mart’ın sadece kadınlar tarafından örgütlenip erkek arkadaşlarımızın katılımını istemememizin ardında bu politik güçlenme düşüncesi yatmaktadır. Bugün, Kadınların politik özne olarak güçlendiği, kendi sözünü, eylemini ve mücadelesini ördüğü bir gün olması için emek veriyoruz.

Bu konuda DSD kadın kitapçığında da belirttiğimiz nedenlerle DSD’li erkek arkadaşlarımızın alanlarda bulunmak için ısrar etmemesi, daha çok kadının alanda yer alabilmesi için bakım emeği rollerini (çocuk bakmak, yemek yapmak, evdeki diğer sorumlulukları) üstlenerek kadınların katılımını artırmasının çok daha örgütsel politik yapımıza uygun olduğunun altını çizerek, tüm DSD’li erkek arkadaşlarımızdan bu doğrultuda bir davranış bekliyor, alanların sadece kadınlar tarafından örgütlenmesinin önemini hatırlatmak istiyoruz. Bu mücadeleyi bölmek değil örgütlenmeye daha çok kadın katılımını artırarak mücadeleyi büyütmek içindir.

“Kadınlar sadece biyolojik olarak yaşamı yeniden üretmekle kalmaz, emek gücünü, toplumu, bir bütün olarak yaşamı yeniden üretir. Kapitalist toplumun ve onun iş ilişkilerinin “emekçi” kavramından dışladığı “ev kadınları”nın harcadığı emek de güvencesiz, kayıtsız çalıştırılan kadınların harcadığı emek de değer yaratır; bu emeğin değersiz kılınması ve karşılıksız olması, bir sömürü mekanizmasıdır ve yeniden üretim yoluyla emeğine el koyan patriarkal kapitalizme karşı kadınların uluslararası birlik, mücadele ve dayanışmasını gerektirir.

Sosyalist feminizmi benimseyen ve patriyarkayla birlikte sınıf bakış açısını analizinin temeline yerleştiren DSD’li kadınlar olarak bizler, emeği sadece ücretli-kayıtlı çalışmaya indirgeyen bakış açısına karşı emeğin değersizleştirilen, görünmez kılınan biçimlerini görünür kılmak, ona değerini teslim etmek için de mücadele veriyoruz. Emek kavramına yönelik bu geniş bakış açısı nedeniyle, kendini burjuva siyasetten ayırmak isterken emeğin sadece belirli bir biçiminin değerli görülmesini imleyen kullanımları doğru bulmuyoruz. Bu nedenle “dünya emekçi kadınlar günü” ifadesini kullanmıyor, 8 Mart’ın tam adı olan Kadınların Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü benimsiyoruz”

DSD Kadın Koordinasyonu