Haber-Sen: “PTT ucuz emek(li) arıyor”

Haber-Sen: “PTT ucuz emek(li) arıyor”

PAYLAŞ

Haber-Sen, 55 yaşını tamamlamış dağıtıcıların “yıpranma” gerekçesi ile emekli olmasına rağmen belli şartları taşımaları durumunda PTT tarafından çalıştırılacak olmasına yönelik bir açıklama yayımladı.

Haber-Sen PTT’nin emekli olan 399’lu, İHS’li ve Firma personeli dağıtıcıların belli şartları taşıması durumunda, taşeron işçi olarak dağıtım birimlerinde tekrar görev alabileceği belirtmesi üzerine bir açıklama yayımladı. Haber-Sen, “Oysa Kanunda 55 yaşını tamamlamış dağıtıcının zorunlu emekli olmasının sebebi bazı işkollarında olduğu gibi “yıpranma” gerekçesidir. Yıprandığı gerekçesi ile re’sen emekli edilen dağıtıcılar, bu kez işçi olarak çalıştırılacaktır” dedi. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

PTT, 2013 yılı itibariyle A.Ş. olma sürecinden sonra, iktidarın kamu kurum işleyişinin sözleşmeli ve taşeronlaşma sistemi üzerinden sürdürülmesi fikriyatının adeta uygulama alanı olmuştur. Kamuyu göz ardı eden kara dayalı bu sistem, iş barışını bozan parçalı istihdam biçimi ile beklenildiği gibi emekçilerin aleyhinde olmaktadır. Bunun yine bir örneğini PTT Genel Müdürlüğünün dağıtıcılarla ilgili yayınladığı “emekli dağıtım personeli çalıştırılması” konulu yazıda görmekteyiz.

Kanunda re’sen emekli edilen dağıtıcılar işçi olarak çalıştırılacak

Şirketimiz bünyesinde dağıtım hizmetlerinde çalışır iken emeklilik nedeniyle işten ayrılan (399, İHS, firma personeli) personelden (61 yaşını doldurmamış, en az ilkokul mezunu ve Şirketimiz bünyesinde aralıksız 10 yıl çalışmış olma şartına haiz) Şirketimizde tekrar dağıtım hizmetlerinde işgücü hizmet alım suretiyle dağıtım firma personeli olarak çalışmak isteyenlerin bulunması halinde gerekli değerlendirmenin yapılmasını teminen Genel Müdürlüğümüze aktarılmak üzere…” denilerek emekli olan 399’lu, İHS’li ve Firma personeli dağıtıcıların belli şartları taşıması durumunda, taşeron işçi olarak dağıtım birimlerinde tekrar görev alabileceği belirtilmiştir. Oysa Kanunda 55 yaşını tamamlamış dağıtıcının zorunlu emekli olmasının sebebi bazı işkollarında olduğu gibi “yıpranma” gerekçesidir. Yıprandığı gerekçesi ile re’sen emekli edilen dağıtıcılar, bu kez işçi olarak çalıştırılacaktır.

“PTT güvencesiz personel çalıştırma anlayışını sürdürmek istiyor”

Getirilmek istenen bu yeni sistemin iki önemli nedeni vardır. Birincisi; kadrolu emekçi istihdamı yerine taşeronlaşmayı kendine şiar edinen PTT yönetiminin güvencesiz personel çalıştırma anlayışını sürdürme çabasıdır. Emekli personel istihdamı ile kadrolu personel istihdamı engellenmekte, güvencesizlik meşrulaştırılmaktadır. Aynı zamanda sendikasızlaşmayı amaçlamaktadır. Taşeron işçilerin sendikalaşmasını engelleme politikası uygulayan PTT yönetimi, yaşanan dağıtım problemlerine karşı çıkacak sendikalı çalışan yerine güvencesiz taşeron personel çalıştırmak istemektedir.

“Bu sistem emeklilerin “tabutta emeklilik” hakkına sahip olduğunu göstermektedir”

İkincisi; sorumlusu iktidar olan, ülkemizde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle halkın hızlı bir şekilde yoksullaşması sonucu emekli olanların birçoğunun yeni işe ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır. Otuz yılı aşkın süre çalışıp emekli olan bir dağıtıcının aldığı emekli ikramiyesiyle bir ev ya da araba bile alamadığı bilinmektedir. Bundan dolayı emekli olan bir dağıtıcıya iş alanı sağlamak gibi görünen bu yeni taşeronlaşma sistemi bize emekçilerin “tabutta emeklilik” hakkına sahip olduğunu göstermektedir. Birçoğu ortopedik meslek hastalıklarına sahip dağıtıcıların emekli olduklarında artık rahat etmesi gerekirken, kendilerini hala çalışmak zorunda hissederek taşeron olarak tekrar mesleğe dönmeleri kabul edilemez. Kendilerine onurlu bir yaşam için gerekli olan emekli ikramiyesi ve aylığının verilmesi elzemdir.

“İnsanca bir yaşam, güvenceli gelecek için mücadelemiz devam edecek”

Gerek kadrolu personel alımı gerekse dağıtıcıların re’sen emeklilik yaşı olan 55 yaşın 60’a çıkarılmasına yönelik hiçbir çalışma yapmayan ve iş yoğunluğu nedeniyle personelin sırtına ağır bir yük yükleyen PTT yönetimi çözümü güvencesiz personel çalıştırmakta aramaktadır. Güvencesiz çalıştırılmaya ve örgütlü mücadeleyi engellemeye yönelik saldırılara karşı insanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenli gelecek için Sendikamız mücadeleye devam edecektir. Üyelerimiz ve bütün PTT emekçileri ile bundan sonraki süreçte de birlikte hareket etmeye devam edeceğiz.