EĞİTİM ALANINDAKİ BÜTÜN SENDİKALARI HAKLARIMIZ, MESLEK İTİBARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN BİRLİKTE MÜCADELEYE...

EĞİTİM ALANINDAKİ BÜTÜN SENDİKALARI HAKLARIMIZ, MESLEK İTİBARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İÇİN BİRLİKTE MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ!

PAYLAŞ

Eğitim-Sen İstanbul Şubeleri düzenlenen basın açıklaması ile Eğitim alanındaki sendikaları Öğretmenlik Meslek Kanuna karşı ortak mücadeleye çağırırken, 19 Kasım’da yapılacak kariyer sınavının iptal edilmesini talep etti. Eğitim İs Kolu’nda bir çok sendikanın 2  Kasım tarihinde iş bırakacağının ifade edildiği açıklamada İstanbul’daki eğitim emekçilerini 24 Ekim Pazartesi günü Beyoğlu Öğretmenevi’nde düzenlenecek toplantıya çağırdı.

Eğitim-Sen İstanbul Şubeleri tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, öğretmenlerin ekonomik sorunlarına çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, öğretmenler arasındaki ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) düzenlemesine yönelik yoğun tepkilere rağmen geri adım atılmamaktadır. Türkiye’de aynı işi yaptıkları halde farklı statü ve maaş kaleminde çalışmak zorunda kalan başka bir meslek grubu yoktur. Öğretmenler arasında halen var olan aday, sözleşmeli, kadrolu, ücretli ayrımına yenilerini eklenirken, eğitim sisteminin rekabetçi ve eleyici yapısına öğretmenlik mesleği de eklenmek istenmektedir. Öğretmenlerin, eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin sorunları Millî Eğitim Bakanlığı’nın gündeminde değildir. Yıllardır ekonomik, sosyal ve özlük haklarımıza ve geleceğimize yönelik taleplerimiz görmezden gelinmekte, insanca yaşam ve insan onuruna yakışır ücret taleplerimiz yok sayılmaktadır. Öğretmenlerin mesleki birikimini ve niteliğini yok sayan kariyer basamakları uygulamasının öğretmenlik mesleğinin saygınlığını daha da düşürmesine karşı hiçbir eğitim emekçisinin, eğitim alanında örgütlü hiçbir sendikanın sessiz ve tepkisiz kalması beklenemez. Bu amaçla 14 Ekim tarihinde eğitim alanında örgütlü ve mücadeleden yana olan sendikalar olarak bir araya gelmiş ve 12 eğitim sendikası tarafından ortak talepler belirlenmiştir. Taleplerimiz şu şekildedir; 19 Kasım tarihinde gerçekleşecek kariyer sınavının derhal iptal edilmesi, Eğitim öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi, Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenleme yapılması, Kamuda mülakat uygulamasına son verilmesi, Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılması ve aile çocuk yardımı tutarlarının iyileştirilmesi, Vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, Öğrencilerin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme haklarının, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınması ve kamusal eğitim sağlanması. Ortak taleplerimize yönelik herhangi bir adım atılmaması halinde, 2 Kasım 2022 tarihinde tüm eğitim çalışanlarının katılımı ile bir günlük iş bırakma eylemi yapılacaktır. Buradaki talepler sadece ortak metne imza atan eğitim sendikalarının değil, tüm eğitim emekçilerinin taleplerdir. Eğitim Sen olarak defalarca ifade ettiğimiz gibi nitelikli eğitim, nitelikli öğretmenle mümkündür. Bunun için öğretmenlerin temel haklarının, ekonomik taleplerinin ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik ve özlük haklarını güvenceye alan yeni bir meslek kanunu hazırlanmalıdır. Ay sonunu getiremeyen, kirasını ödeyemeyen, faturalarını ödemekte zorlanan bir eğitim emekçisinin mesleğini sağlıklı şekilde yapabilmesi mümkün değildir. Eğitim emekçilerinin ihtiyacı kariyer değil, insanca yaşayacak ücret, sağlıklı çalışma koşulları ve güvenli gelecektir. Millî Eğitim Bakanlığı’na çağrımız; kariyer basamakları sınavının yapılmaması ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun bütün sonuçlarıyla birlikte derhal iptal edilmesidir. Eğitim sendikalarının ortak sesi duyulmalı, yapılan yanlıştan geri dönülmelidir. Eğitim Sen İstanbul şubeleri olarak yaptığımız ,eğitim emekçilerinin kariyer sınavının yapılmaması ve ÖMK’nın iptal edilmesi yönündeki talepleri önemseyerek iş bırakma eyleminde ortaklaşan tüm sendikaların İstanbul temsilcilerini, 2 Kasım iş bırakma eylemini güçlendirecek çalışmaları ortaklaştırmak için 24 Ekim Pazartesi saat 17.00’de Beyoğlu öğretmen evinde buluşma çağrımızı yineliyoruz.