DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜNDE; HAKLARIMIZ VE HAK TEMELLİ SOSYAL HİZMET İÇİN SESİMİZİ...

DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜNDE; HAKLARIMIZ VE HAK TEMELLİ SOSYAL HİZMET İÇİN SESİMİZİ YÜKSELTİYORUZ!

PAYLAŞ

 

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Antalya Şubesi Eş Başkanı Şükran İçöz Dünya Sosyal Hizmet Günü dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. Şube binasında yapılan basın toplantısında konuşan Şükran İçöz “Sosyal hizmetler son dönemde iktidarın kendini yeniden var etme hane halkını siyasal tahakkümü altına alma devlete aidiyetin yeniden sağlandığı araç olarak görülmüştür. Temel insan hakkı kapsamında devletin asli görevi olma yaklaşımından uzaklaşılıp siyasal iktidarın kendini güçlendirecek bir araç olarak görülmesi, toplumun sosyal yapısına zarar verdiği gibi, sosyal hizmet emekçilerinin mesleki çalışmalarına olumsuz etki etmekte, personel rejimi ve ücret rejiminde de hak kayıplarına neden olmaktadır. Politika belirleme ve idareciler uzun yıllardır sosyal hizmet alanının prensiplerini bilmeyen, mesleki yeterliliği olmayan, sosyal hizmet alanından gelmeyen, liyakatin zaten olmadığı yöneticiler eliyle yürütülmektedir. Bu da hizmetin planlanmasına ve içeriğine alabildiğine etki etmekte, alanı bilimsel bir alan ve hizmet olmaktan çıkartmaktadır. Kamu personel rejiminde yaşanan değişimlere ek olarak devletin sosyal hizmetlerde yaratmış olduğu yozlaşma biz sosyal hizmetler emekçilerinin çalışma alanlarında insan haklarına aykırı çalışma düzenleri ile karşı karşıya bırakmıştır” dedi.

SOSYAL HİZMET, BİR HAK OLMAKTAN ÇIKARTILMIŞ, “YARDIM” VE “LÜTUF” HALİNE GETİRİLMİŞTİR.

Sosyal yardımlar ülkemizde sosyal hizmetlerde önemli bir yer tutmaktadır diyen Şükran İçöz konuşmasının devamında şunları belirtti; Sosyal hizmetlerin neredeyse yardımlara indirgendiği bir ortamda sosyal yardımlar yoksulluğun siyasal destek sağlamak amacıyla kullanıldığı, yardım alanları bağımlı hale getiren bir uygulamaya dönüşmüş durumdadır. Sosyal hizmet, bir hak olmaktan çıkartılmış, “yardım” ve “lütuf” haline getirilmiştir. Ekonomik krizle birlikte sosyal yardımlar ayrı bir sorun alanı olarak durmakta, sosyal yardımlar çeşitli gerekçelerle kesilmek istenmektedir. “sosyal yardım-istihdam ilişkisi” sağlanacağı iddiası ile ve reklamı ile hazırlanan yönetmelik ise yeni bir emek sömürüsü alanı açacak, sosyal yardımlara muhtaç durumda bırakılanların en ucuz, en güvencesiz işgücü olarak çalıştırılmaya mahkûm bırakılacağı bir uygulamaya zemin oluşturmaktadır. AKP iktidarı öncesi 4 milyon kişiye verilen sosyal yardımlar bugün itibari ile 20 milyonu geçmiştir. Burada da yoksulluğun önlenmesi değil sürdürülebilir yoksullukla insanların denetim altına alınması ve iktidarın oy deposu haline getirilmeye çalışılmaktadır.

SOSYAL HİZMETLER ALANININ VE ÇALIŞANLARIN SORUNLARININ ÇÖZÜLMESİNİ TALEP EDİYORUZ.

Sosyal Hizmet Gününün de, sosyal hizmet emekçileri de biriken sorunlarla karşılamaktadır. Sendikamız tarafından daha önceden yapılan anket çalışmasında açıkça işaret ettiği gibi sosyal hizmet emekçileri personel eksikliği ile az çalışan ile çok fazla iş yaparak, uzun sürelerle çalışarak, güvencesiz biçimde ve farklı istihdam biçimleri altında çalıştırılarak, yetersiz ücretlerle, yaygın biçimde şiddete uğrayarak, mobbing problemi altında, yemek ve yol sorununun dahi çözülmediği bir ortamda, yetersiz ekonomik sosyal haklarla, mesleki anlamda ihtiyaçlarının karşılanmadan ve çalışma koşulları giderek kötüleşerek çalışmaktadır.

SES olarak Sosyal Hizmet Emekçilerinin taleplerini yineliyoruz;

 Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığının merkez teşkilatı ile taşra teşkilatları arasında kopukluk ortadan kaldırılmalıdır.

 idarecilerin belirlenmesinde atamalar siyasi yakınlığa göre değil liyakate göre yapılmalıdır.

 Sosyal çalışma görevlisi tanımı kaldırılmalı,

 Yoksulluk Sınırı Üzerinde ve Eşit İşe Eşit Ücret Politikası Uygulanmalıdır!

 Tüm ücretler emekliliğe yansıtılmalıdır.

 Sosyal Hizmet Emekçilerinin yaptıkları iş “ riskli iş grubuna “ alınmalı ve sosyal hizmet tazminatı ve yıpranma payı uygulaması hayata geçirilmelidir.

 Sosyal Hizmet Emekçilerinin yandaş sendika nedeniyle TİS’te yaşadıkları kayıplar giderilmelidir.

 Hafta sonları çalıştırılan sosyal hizmet emekçilerine fazla mesai ücreti ödenmelidir.

 Sosyal Hizmet Emekçileri için 7/24 ücretsiz kamusal kreş hizmeti sağlanmalıdır.

Biz Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası olarak Sosyal Hizmet Günü vesilesi ile sosyal hizmetler alanının ve çalışanların sorunlarının çözülmesini talep ediyoruz. Sosyal hizmete ihtiyaç duyanlar için ayrımsız, kamusal, eşit, anadilinde hizmet sunulması için; sosyal hizmet emekçilerinin güvenceli, insanca yaşayacak bir ücrete ve insana yakışır çalışma koşullarına ve haklara ulaşması için mücadele etmeye devam edeceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz.

DÜNYA SOSYAL HİZMET GÜNÜ KUTLU OLSUN!