Veteriner Hekimler Fiili Hizmet Zammı İstiyor- Dostcan Şakar

Veteriner Hekimler Fiili Hizmet Zammı İstiyor- Dostcan Şakar

1120
PAYLAŞ

Veteriner sağlık sınıfı çalışanları; personel, malzeme, donanım, iş gücü ve benzeri yetersiz şartlarda hayvan hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele etmeye çalışmaktadır. Meslek mensubu çalışanları aşılama çalışmalarına giderken yolda trafik kazası geçirmiş, boynuz ya da tekme gibi travmalara maruz kalmış kaburgaları, ayakları, bacakları kırılmış ve hatta ölümle sonuçlanan iş kazaları meydana gelmiştir. Zoonoz (hayvandan insana bulaşabilen) hayvan hastalıkları ile mücadele, Bulaşıcı Hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi, Gıda güvenliğinin sağlanması ve bunlarla bağlantılı olarak Toplum sağlığının korunması acısından Veteriner Sağlık Hizmetlerinin iyi bir şekilde yürütülmesi oldukça önemlidir. Veteriner Sağlık sınıfı personeli brusella, tüberküloz, kırım-kongo kanamalı ateşi, kuduz, kuş gribi, şarbon gibi çok tehlikeli, hatta ölümcül zoonoz hastalıklarla mücadele etmekte ve etkenlerine doğrudan maruz kalmaktadır. Ayrıca 200 fazla zoonoz hastalık bulunmaktadır. Hatırlarsınız Kuş gribi çıktığında büyük bir korkuya ve paniğe neden olmuştu. Şuan gündemimizde olan, salgın şeklinde patlak veren Antraks (Şarbon) hastalığının verdiği korku ve panik halen güncel ve tazeliğini korumaktadır.
Ülkemizde önceden görülmeyen ama Suriye’de çıkan savaştan sonra kontrol edilemeyen hayvan hareketleri yüzünden Büyükbaş hayvanlarda LSD (Sığırların Nodüler Ekzantemi) yani çiçek hastalığı görülmeye başlanmıştır. Ayrıca şap hastalığı hayvancılık sektöründe önemli ekonomik kayıplara neden olmaktadır. İhbarı mecburi birçok küçükbaş, kanatlı, balık ve arı hastalıkları da hayvancılık sektöründe büyük kayıplara neden olmaktadır. Bu kayıplar yüzünden hayvansal üretimimiz düşmekte ve yetersiz hayvansal gıda üretimine neden olmaktadır. Neticesinde hayvan, hayvansal ürün ve gıda ithal eden bir ülke konumuna geldik. Yerli üreticinin ithalat ile rekabet edemediği, sürdürülebilir hayvancılık yapamadığı ve hayvansal üretim kapasitesinin her geçen gün geriye gittiği görülmektedir. Buna ilaveten ithal hayvanların seçiminde görevlendirilen Veteriner Hekim ve Zooteknistler artık seçim heyetinde görevlendirilmiyor. İthalat yapan firmaların kontrolsüzce hayvan taşıması, bölgemizde görülmeyen birçok hastalığın Ülkemize taşınmasına neden olabilir. Hayvan hastalıkları ile mücadelede  önemli bir yere sahip Veteriner Sağlık sınıfı hizmetlerinin değeri toplum tarafından bir kez daha hatırlanmış ve  anlaşılmıştır.
Gelişmiş ülkelerde bağımsız Veteriner otoritesi tarafından yürütülen, Veteriner Sağlık sınıfı hizmetlerine maalesef Ülkemizde yeteri kadar değer verilmiyor. Hayvan hastalıkları ile mücadelenin daha etkin olması gerektiği ve dolayısıyla bu mücadeleyi sağlayacak meslek grubunun son derece güçlü ve yetkin hale getirilmesi gerekmektedir. Ama bu olumsuz şartlara ilave olarak Veteriner Hekimlerin almış oldukları fiili hizmet zammı 2008 yılında ellerinden alınmıştır. TBMM’de kabul edilen torba yasada sağlık çalışanlarına 2 ay fiili hizmet süresi verilmiş ve emekli maaşlarına bin 500 ile 2 bin TL iyileştirme yapılmıştır. Veteriner Hekimlerin 2008 yılında haksız bir uygulama ile ellerinden alınan 2 aylık fiili hizmet zammı ve özlük hakları bu torba yasada yer almamıştır. Halk arasında tam gün yasası olarak bilinen yasa ile sağlık sınıfı meslek mensuplarına kısıtlamalar getirilirken, Veteriner Hekimler sağlık sınıfı olarak kabul edilmiştir. Fakat sağlık sınıfı çalışanlarına verilen fiili hizmet tazminatını düzenleyen torba yasada Veteriner Hekimler sağlık sınıfı dışı sayılarak hak kaybına uğratılmıştır. Meslek mensubu çalışanlarımızda büyük şevk kaybına neden olan bu haksızlığın acilen düzeltilmesi gerekmektedir. Sağlıklı, mutlu bir Ülke için gıda güvenliği çok önemlidir. Bu bağlamda çiftlikten sofraya sağlıklı gıda için Veteriner Sağlık sınıfı hizmetleri çok önemlidir. Sağlıklı hayvan sağlıklı gıdayı, sağlıklı gıda da sağlıklı toplumları oluşturacaktır.

Dostcan ŞAKAR -Tarım Orkam-Sen Zonguldak Şube Sekreteri