Türkiye’nin genç işsizliği korkutucu bir seviyeye ulaştı – Mustafa Sönmez

Türkiye’nin genç işsizliği korkutucu bir seviyeye ulaştı – Mustafa Sönmez

521
PAYLAŞ

Olan bir durgunluğa girmiş yılın üçüncü çeyreğinde Türk ekonomisi dördüncü çeyrekte bir krize başlığı olmuştur, mevcut göstergeler göstermektedir. Aralık ayının ortasında piyasaya sürülen sınai üretim endeksindeki % 6’lık bir düşüş ve perakende satış hacmindeki % 7’lik bir düşüş , bir depresyonun önemli noktalarıdır.

17 Aralık’ta yayınlanan Eylül ayı işsizlik verileri durgunluk mahallinin ek göstergeleriydi. İşsiz oranı, Eylül 2017’deki% 10,6’dan Eylül ayında% 11,4’e yükseldi. İşsiz ordusu yılda 330.000 kişi büyüdü ve yaklaşık 3,8 milyona ulaştı.

Artan genel işsizlik oranının yanı sıra, genç işsizliğindeki artış da dikkat çekti. Verilere göre, genç işsizliği Eylül ayında% 21,6’ya, geçen yılın aynı dönemine göre% 20 arttı. İşsiz gençler, yaklaşık 1.16 milyon veya ülkenin işsizlerinin üçte birini oluşturuyor. Para cezaları, genel işsizliğin% 14-15’e ulaşabileceğini ve gençlerin işsizliğinin krizde% 23-25’i bulabileceğini tahmin ediyor.

Bu korkutucu bakış açısında, genç işsizliği ayrı bir tartışmaya değer. Tanımlara ve ölçüm yöntemlerine daha yakından bakmak, resmi verilerin yansıttığından çok daha korkunç bir gerçeği ortaya koymaktadır.

Birincisi, hangi yaş grubunun “gençlik” olarak kabul edildiğini sorması gerekiyor? Sosyal bilimlerde gençlik için taban yaşı 15’tir, ancak tavan 29’a kadar değişebilir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), 15 ila 24 yaş arasındaki bireyleri gençlik olarak kabul eden bir tanım temelinde veri üretir.

Türkiye’nin 15-24 yaş grubu 11.7 milyona ulaşıyor ve Eylül ayındaki verilere göre ülke nüfusunun beşte birini 15 yaşın üzerinde yapıyor. Gençler ülkeleri için önemli potansiyelleri ve varlıkları temsil ettikleri için, nasıl yetiştirildikleri ve gelecekleri için hazırlandıkları önemli bir sorudur.

İdeal olarak, 15-24 yaş grubundakiler bir tür eğitim kurumuna kaydolmalıdır. Ancak, eğitimin önemini takdir etmeyen ve bu alana sınırlı kaynaklar tahsis eden ülkelerde, bir tür eğitim biçiminde yer alan gençler genel gençliğin üçte birini geçerken, geri kalanı ise çalışmakta veya boşta kalmaktadır; iş aramıyorum. Sosyal politikada, ikinci kategoriye NEET veya “ istihdam, eğitim veya öğretimde olmayan gençlik ” denir .

Türkiye İstatistik Kurumu’na ( TÜİK ) göre, 15-24 yaş grubundaki işsizlik oranı bir yıl önceki% 20’den Eylül ayında% 21,6’ya yükseldi. Bu, neredeyse% 11,4 olan genel işsizlik oranının iki katı. Kadınlar arasında, gençlerin işsizliği, tarım dışı işsizlik açısından daha kötü -% 27,2 – ve hatta daha yüksek -% 33,6 -.

TUIK, Eylül ayında NEET oranının ülke gençliğinin% 26’sından% 27.4’üne yükseldiğini, bunun da 15 yaş üstü Türkiye’nin nüfusunun beşte birini oluşturduğu 12 milyon gençten yaklaşık 2 milyon gence ulaştığını belirtti. NEET oranında.

TÜİK’e göre, işsiz bir genç olan bu terimin dar anlamında, son dört hafta içinde işgücü piyasasına giren, en az bir iş arayan bir iş arayan 15 ila 24 yaş arasındaki bir kişidir. kanal ve birini bulamadı. Bir iş kovalamak burada önemli bir kriterdir. Bu nedenle, iş arayan kanallarına başvurmamış olanlar işsizler arasında sayılmaz. Bu tanıma göre, işgücü piyasasına giren 5,4 milyon gencin 4,2 milyonu istihdam edilirken, yaklaşık 1,16 milyon veya% 21,6’sı iş bulamamıştır. Ancak bunlar dar anlamda işsizler, yani iş bulmaya çalışan ancak başaramayanlar. Bir eğitim kurumuna kayıtlı ancak iş aramamış ve temelde boşta olan yaklaşık 2 milyon kişi daha var.

Bu 2 milyon işsiz genç, işgücünün bir parçası olarak görülmüyor çünkü iş aramıyorlar ve bu nedenle resmen işsizler arasında yer almıyorlar. İş aradılar ve böylece işgücünün bir parçası oldularsa, işsizler arasında iş bulamadıkları için resmen anlayacaklardı ve gençlerin işsizlik oranı% 21,6 yerine% 43,2 olarak gerçekleşecekti.

Özetle, Türkiye’nin gerçek gençlik işsizliği sorunu şu şekilde ifade edilebilir: Ülkedeki yaklaşık 12 milyonluk genç nüfusta işsiz oranı% 27,4, gençlerin işgücünün% 43’ü.

Gerçek gençlik işsizliğini yansıtan NEET sorunu, Türkiye’nin gelişmekte olan ekonomi akranları dahil diğer ülkelerde de büyük bir sorundur. ILO rakamlarına göre , NEET oranı Arjantin, Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Meksika’da% 25 ile% 30 arasında değişiyor. İtalya da bu gruba aittir.

Sorun en az, eğitime önem veren ve gençliklerini eğitim kurumlarında daha uzun süre kayıtlı tutan gelişmiş ülkelerde hissedilir. Almanya, Japonya, Hollanda, Norveç ve İsveç gibi ülkelerde, NEET oranı% 3 ile% 6 arasında değişmektedir. İngiltere, Kanada ve Fransa’da% 10 ile% 14 arasında değişen oranlarda daha yüksektir.

Kriz zamanları özellikle gençler için zor. Kriz kaynaklı işten çıkarmalarda işlerini ilk kaybedenler genellikle gençler. İş bekleyenler umutlarını kriz sonrası zamana ertelemek zorunda kalıyorlar .

İşe erişim, özellikle eğitimli gençler için başka bir sorundur. AB’de, gençlik işsizlik oranları, eğitim seviyesi arttıkça azalırken, Türkiye’de işler başka bir şekilde işler. Türkiye’nin eğitim sisteminin sağladığı nitelikler , işgücü piyasasının ihtiyaçlarını tam olarak karşılamamaktadır. Eğitimden işe geçişi kolaylaştırmak için rehberlik söz konusu olduğunda, işe yerleştirme ve eşleştirme, kurumlar ve politikalar da yeterli değildir.

Önde gelen Türk iktisatçısı Nurhan Yentürk, çalışmalarında belirttiği gibi, yetersiz eğitim, yoksulluk ve Türkiye’nin gençliğini rahatsız eden sosyal dışlanma gibi sorunlar, bireysel nitelik ve motivasyon eksikliği ile açıklanamayacak kadar karmaşık. Yetkili, bu tür sorunların yalnızca işsizliği azaltarak giderilemediğini söyledi. Düşük ücret, kayıt dışı istihdam ve ağır çalışma koşulları gibi sorunlar, Türkiye işgücü piyasasında o kadar yaygındır ki, tek başına istihdamın çözüm olmadığını göstermektedir.

Böyle bir ortamda, gençlere yönelik sosyal devlet desteği her şeyden daha önemli hale geliyor. Gençler için bütçe tahsisatı arttırılmalıdır. Günümüzde kamu bankalarını kurallara bakarak teşvik etmek için kullanılan İşsizlik Sigortası Fonu’nda biriktirilen varlıklar , genç işsizliğinin üstesinden gelmek için kullanılmalıdır. Hükümet, gençlerin istihdamı için vergi indirimlerini ve gençlerin krizi gidermelerine yardımcı olmak için bordro vergisinden geçici muafiyetleri de dikkate almalıdır.

Kaynak: Al Monitor