TTB’den tüm doktorlara eylem çağrısı!

TTB’den tüm doktorlara eylem çağrısı!

493
PAYLAŞ

Hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı eylemliliklerde bulunan Türk Tabipler Birliği son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD asistanı Dr Bahattin Ahmet Yalçın’ın nöbeti sırasında hastasıyla ilgilenirken saldırıya uğraması üzerine eylem çağrısında bulundu.

TTB’den Tüm Hekimlere Çağrı!

Tüm engelleme çabalarımıza rağmen hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelen şiddet sürüyor. Son olarak Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD asistanı Dr Bahattin Ahmet Yalçın nöbeti sırasında hastasıyla ilgilenirken saldırıya uğramış ve vahşice darp edilmiştir.

Can güvenliği sorunu hekimlerin ve sağlık çalışanlarının en büyük sorunu haline gelmiştir. Yöneticilerin bu sorunu çözmeye yönelik hiçbir ciddi çalışma yapmadığı görülmektedir.

Olaya kamuoyunun dikkatini çekmek ve sağlıkta şiddete karşı verdiğimiz mücadelede kamuoyunun desteğini sağlamaka amacı ile tüm hekimleri 20 Temmuz 2018 tarihinde saat 12.30’da çalıştıkları hastanelerin ve sağlık kuruluşlarının bahçelerinde buluşmaya çağırıyoruz. Gerçekleştireceğiniz etkinliklerin TTB web sayfasında duyurulması için, etkinlik haberlerini, çekilen fotoğraflarla birlikte ttb@ttb.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Tüm tabip odalarını bu konuda bulundukları illerde hekimlerle buluşmayı gerçekleştirmek için çaba sarfetmeye davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

Dr. Bülent Nazım Yılmaz

 TTB Merkez Konseyi