Eleştirel Pedagoji Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı…

Eleştirel Pedagoji Dergisinin Yeni Sayısı Çıktı…

576
PAYLAŞ

Eğitim Gündemi: Yeni “Redneck”ler: Muhafazakâr Devletin Merkezinde Öğretmen Emeğinin Zaferi / Guy Senese, Laura Sujo-Montes & Joe Bernick

Yalan, Ahlak ve Eğitim / Ünal Özmen

Eleştirel Pedagojide Bilme Edimi ve Araştırma Öznesi Olmak / Hasan Hüseyin Aksoy

“İşletme Hastalığına Tutulmuş” Akademide “Mario Akademisyenlerin” “Hiper uyumluluk Sendromu” Üzerine / Çağlar Kaya / Ahmet Duman

Eğitimde ‘Performans Sistemi’ Ne Getiriyor? / Erkan Aydoğanoğlu

Performans Değerlendirme Sistemi Üzerine / Tarık Soydan

Sokrates, Platon ve Aristo’nun Görüşlerinin Eğitim Bağlamında Sunduğu Perspektifler / Muharrem Demirdiş

Söyleşi (Ferudun Gümüşoğlu): Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet / Nejla Doğan

Okul Çocuklar İçin Zararlıdır / John Holt

Eleştirel İçerikli Şiirlerde Eğitim ve Yönlendirme / Nazire Akbulut

Egemen Sınıf ve Okullar / Suat Delibaş

Eğitimi Demokratikleştirmenin Üç Boyutu Porto Alegre Yurttaş Okulu Projesi / José Clóvis De Azevedo –  Daniel Schugurensky

Eğitim Tarihinden: Köy Enstitülerine Kemal Tahir’in Gözüyle Bakmak / İsmail Aydın

Yas Tutmuyorum, Mücadele Ediyorum! / Nurdan Boz

Sinema: Yaşlanan Dünyada “Genç Karl Marx”:Manifestonun Doğuşu, Büyük Yolculuğun Küçük Hikâyesi / Eşref Akmeşe-Mikail Boz

Sözlük: Köy Enstitüleri / Fevziye Sayılan