ETKİNLİKLER

ETKİNLİKLER

Özgürlük ve Dayanışma Partisi Kamuculuk ve Kamusallık Çalıştayı İstanbul Büyükada'da 31. MART 2018 tarihinde yapıldı. Çalıştayın programı şöyle oluştu: 31 Mart Cumartesi: 1. Oturum : 11.30-13.00 - ...

TMMOB, DİSK, KESK, Edirne Tabip Odası ve TİSGÜPDER, çalışma hayatının en büyük sorunlarından olan iş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili kapsamlı ve geniş katılımlı...

İçinden geçtiğimiz kongreler sürecini, KESK’i yeniden kamu emekçilerinin umudu haline getirecek katılımcı, demokratik bir tartışma ve yeniden yapılanma süreci olarak örgütleyen DSD'nin Türkiye çapında...

10 Ekim Ankara Katliamı'nın 8. ayında yaşamını yitirenlerin yakınları, emek ve meslek örgütleri Ankara Garı önünde bir araya geldi. İlk olarak konuşan 10 Ekim...

Redaksiyon'un Kurucu Fikirler Sempozyumu'nun ikincisi, Haziran isyanının yıl dönümünde Kurucu Fikirler 2016 başlığıyla gerçekleştiriliyor. Deneyim ve Teori Atölyelerinin yer aldığı Sempozyum, 4 Haziran'da başlayacak....